Veelgestelde vragen

footer-gezamenlijk-logo.png

Deze pagina proberen we zo actueel mogelijk voor je te houden. De informatie omtrent de ontwikkelingen rond het coronavirus zijn dagelijks aan verandering onderhevig. 

Voor de meest actuele antwoorden verwijzen we je naar:

Rijksoverheid (vragen over noodopvang)

Rijksoverheid (veelgestelde vragen)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 
Laatste bijwerking: 26 maart - 09.00 uur

Ik heb koorts, mijn partner heeft geen koorts en moet naar werk (heeft een cruciaal beroep). Mogen mijn kinderen die geen koorts hebben naar de noodopvang?

Nee, je kinderen moeten thuisblijven. 

Toegevoegd 26 maart - 09.00 uur

Voor wie is de compensatie kinderopvang bedoeld?

Voor alle ouders die normaliter gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Aan gebruik van noodopvang zijn geen kosten verbonden. 

Lees meer op veelgestelde vragen compensatie.

Mag mijn kind naar de kinderopvang?

Onze locaties zijn gesloten tot en met 6 april 2020. Kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken bieden wij opvang. Het kan zijn dat de opvang op een andere locatie plaatsvindt.

Wanneer mag ik mijn kind naar de nood(kinder)opvang brengen?

Het is belangrijk dat mensen die een cruciaal beroep hebben, kunnen blijven werken. Mensen die werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep moeten daarom terecht kunnen bij de kinderopvang.

Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO). Hierbij is het geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen. Het kabinet vindt het belangrijk dat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven en er voor hen opvang beschikbaar is.

De lijst van cruciale beroepsgroepen is niet alomvattend. Wel geeft de lijst inzicht in de belangrijkste beroepen die de samenleving draaiend houden. Ook mensen met een onmisbare facilitaire of ondersteunende functie (denk aan schoonmaak, beveiliging, ICT) vervullen voor een van deze cruciale beroepsgroepen, kunnen hun kinderen naar de noodopvang brengen. Het is aan ouders en werkgevers om hierin juiste keuzes te maken.

Kinderen die ziekteverschijnselen vertonen mogen sowieso niet naar de noodkinderopvang. Zij moeten thuis blijven. Lukt het niet om opvang te regelen, en werk je niet in een cruciaal beroep of in de vitale infrastructuur? Ga dan met de werkgever in gesprek over een oplossing.

Wanneer werk ik in een cruciale beroepsgroep?

Een overzicht van cruciale beroepsgroepen vind je hier.

Ik maak normaal geen gebruik van kinderopvang, maar ik werk wel in een cruciale beroepsgroep. Kan ik gebruik maken van de (nood)opvang?

Ja, de (nood)opvang is beschikbaar voor alle kinderen waarvan een van de ouders werkt in een cruciale beroepsgroep, dus ook voor ouders die normaal geen gebruik maken van kinderopvang. De (nood)opvang is ook voor deze ouders gratis.

Mag ik als zzp’er mijn kind naar de kinderopvang brengen?

De overheid begrijpt de zorgen van zzp’ers. De opvang is nu alleen beschikbaar voor mensen met een cruciaal beroep. Dit betekent dat zzp’ers die een cruciaal beroep hebben een beroep kunnen doen op opvang. Voor de overige zzp’ers geldt dat zij zelf hun kinderen moeten opvangen. Helaas is de opvang nu niet voor iedereen beschikbaar. Er zijn door het kabinet keuzes gemaakt om in deze uitzonderlijke situatie de cruciale functies in onze maatschappij voor te laten gaan.

Geldt de opvang ook als 1 van de ouders in een cruciale beroepsgroep werkt?

Het uitgangspunt bij 1 ouder die een cruciaal beroep heeft is dat ze dat ovang zelf thuis moeten regelen. Als dat niet lukt kunnen ze opvang krijgen op school/verblijf. Beide ouders met een cruciaal is geen harde eis. Er moet opvang zijn zodat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven.

Mijn functie staat niet opgenomen in de lijst met cruciale beroepsgroepen, maar ik draag wel bij aan de aanpak van het coronavirus. Hoe zit dat? 

Uitgangspunt is dat kinderen niet naar school of de opvang gaan. Alleen als dat niet lukt, is er het vangnet waarbij opvang via de school wordt geregeld. Er is bewust voor gekozen voor een beperkte lijst met beroepsgroepen, omdat de opvangfunctie van scholen beperkt moet blijven. Mogelijk zijn er andere oplossingen te bedenken, die passen binnen de maatregelen waartoe de overheid heeft besloten. Opvang bij grootouders is daarbij niet verstandig, omdat die mogelijk kwetsbaar zijn. 

Ik werk in een cruciale beroepsgroep en mijn kind gaat normaliter naar de kinderopvang, maar heeft nu milde gezondheidsklachten (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, verhoging tot 38 graden). Mag ik mijn kind toch brengen?

Nee, je kind mag dan niet naar de opvang.

Mijn kind blijft vanaf 16 maart verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang?

Ja, de overheid geeft aan dat de betalingen aan kinderopvangorganisaties door moeten gaan, dit betekent dat je:

  1. De factuur betaalt voor opvang zoals je dat altijd doet;
  2. Niets aanpast bij de Belastingdienst voor de kinderopvangtoeslag, zo houd je recht op de opvang en kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald;
  3. Je in principe geen wijzigingen hoeft door te geven of de kinderopvang stop te zetten, tenzij bijvoorbeeld je inkomen wijzigt. Geef dit dan wel door aan de Belastingdienst.

Moet ik mijn eigen bijdrage blijven betalen aan de kinderopvang?

Ja, de overheid geeft aan dat je je eigen bijdrage moet blijven betalen, dit betekent dat je:

  1. De de gehele factuur voor opvang betaalt zoals je dat altijd doet;
  2. Je recht behoudt op kinderopvangtoeslag en deze wordt doorbetaald.

We begrijpen dat dit in deze tijden onzekerheid voor je kan opleveren. We krijgen hier ook veel vragen over. De overheid kijkt op dit moment naar manieren om dit achteraf te repareren en we zullen hier zo snel mogelijk over communiceren.

Moet ik nog naar mijn werk als mijn kinderen niet meer naar de opvang kunnen?

Opvang is alleen beschikbaar voor kinderen met ouders in cruciale beroepsgroepen. Werkt u niet in een cruciaal beroep? Dan is het dringende advies om tot en met 6 april 2020 thuis te werken (als dat kan).

Mijn kind is vanaf 16 maart wel welkom op school, maar is er ook BSO?

Je kind is vanaf 16 maart nog welkom op school als je werkt in een cruciale beroepsgroep. Als je kind normaliter gebruik maakt van BSO, kan deze in principe op de BSO terecht. We vragen je hiervoor contact met ons op te nemen.

Door het coronavirus zit ik thuis en werk ik minder uren. Heeft dit invloed op de hoogte van mijn kinderopvangtoeslag? Deze is immers afhankelijk van mijn gewerkte uren.

Nee. Voor de komende periode blijven je gewerkte uren ongewijzigd en blijft het aantal uur waarvoor je aanspraak hebt op kinderopvangtoeslag in stand. Wanneer je je baan verliest, geldt dat tot drie maanden na het verliezen van werk recht blijft bestaan op kinderopvangtoeslag. Dit zodat niet direct gestopt hoeft te worden met het gebruik van kinderopvang en de plek bij de kinderopvang niet direct verloren hoeft te gaan.

Wat moet ik doen als mijn inkomen sterk daalt door het coronavirus of wanneer ik bijvoorbeeld zzp'er ben en er momenteel geen inkomsten zijn? 

Wanneer het inkomen wijzigt, wordt aan ouders gevraagd dit wel door te geven aan de Belastingdienst, zoals dat ook normaal zou moeten gebeuren. De kinderopvangtoeslag is hoger bij een lager inkomen, en ouders zullen dan dus de kinderopvangtoeslag ontvangen die aansluit op het actuele inkomen. Je wijziging gaat in op de eerste dag van de volgende maand. Aanpassen kan via het portaal van de Belastingdienst.

In geval van werkloosheid geldt dat tot drie maanden na het verliezen van werk recht blijft bestaan op kinderopvangtoeslag. Dit zodat er niet direct gestopt hoeft te worden met het gebruik van kinderopvang en de plek bij de kinderopvang niet direct verloren hoeft te gaan.

Hebben ouders die gebruik maken van de nieuwe Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) nog recht op KOT?

Ouders die gebruik maken van de NOW behouden het recht op de kinderopvangtoeslag. Zij krijgen hun loon 100% doorbetaald. Er verandert voor deze ouders in die zin dus niets.

Welke hygiënemaatregelen nemen jullie?

Voor kinderen die na 15 maart nog komen, moeten we de gebruikelijke maatregelen om overdracht van griep en verkoudheid te voorkomen in acht nemen:

  1. We wassen onze handen en die van de kinderen regelmatig met water en zeep;
  2. We leren kinderen te hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog;
  3. We gebruiken papieren zak- en handdoekjes;
  4. We schudden geen handen.

Bereikbaarheid

Wij houden je de komende periode zo goed mogelijk op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het coronavirus. Staat het antwoord op jouw vraag er (nog) niet tussen? Neem dan contact op met ons op. Onze contactgegevens tref je aan op de contactpagina. Wanneer je je wilt aanmelden voor nood(kinder)opvang klik dan hier.

Wanneer is de kinderopvang weer open?

De landelijke verplichte sluiting van kinderopvang geldt in ieder geval tot en met 6 april 2020 voor ouders met kinderen die niet werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep.

Het kan zijn dat de overheid besluit tot een verlenging van de sluitingsperiode. Dit in het geval dat de periode onvoldoende effect heeft gehad op verspreiding van het coronavirus. Wanneer we langer gesloten moeten blijven informeren wij je hier verder over.

Je kind aanmelden bij BLOS?

Vul dan het inschrijfformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. Wil je liever eerst een kijkje nemen? Vraag dan een rondleiding aan bij een BLOS vestiging bij jou in de buurt. Vragen? Wij helpen je graag!

Inschrijven Contact Rondleiding