Veelgestelde vragen compensatie

footer-gezamenlijk-logo.png

De uitwerking van de regeling omtrent de compensatieregeling voor eigen bijdrage is nog in volle gang. Zodra er nieuwe informatie beschikbaar komt, werken we deze pagina bij.

Laatste bijwerking: 25 maart - 11.00 uur

Voor wie is de compensatie bedoeld?     

Voor alle ouders die normaliter gebruikmaken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Aan gebruik van noodopvang zijn geen kosten verbonden.

Hoe gaat de overheid de eigen bijdrage van de ouders compenseren?    

De compensatie zal worden overgemaakt aan de 3500 kinderopvangorganisaties. De kinderopvangorganisaties kunnen dan rechtstreeks aan de ouders het te veel betaalde deel, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag, over de periode 16 maart t/m 6 april overmaken aan de ouders. Mocht de situatie onverhoopt langer aanhouden, dan kan deze mogelijkheid bijvoorbeeld met enkele weken verlengd worden. 

Hoe werkt de compensatie in de praktijk?
De regeling wordt op dit moment nog nader uitgewerkt. Kinderopvangorganisaties en ouders worden zo spoedig mogelijk hierover geïnformeerd.

Om de compensatie te kunnen verstrekken heeft de kinderopvangorganisatie gegevens van de ouder nodig, namelijk hoeveel toeslag de ouder(s) per maand ontvangen. De ouder gaat deze informatie zelf aan de kinderopvangorganisatie verstrekken. Hiervoor wordt een formulier ontwikkeld. Dit zal naar verwachting vóór eind maart beschikbaar zijn en via de kinderopvangorganisatie bij de ouders komen.

Wanneer krijgen ik de kosten van de kinderopvang terug?

De regeling wordt vanaf 23 maart verder uitgewerkt door het ministerie van SZW, Belastingdienst toeslagen, Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK en Voor Werkende Ouders. De details zijn nog niet beschikbaar, wij informeren u zo spoedig mogelijk. Volgt u ook de website van genoemde organisaties.

Waarom moet ik eerst betalen en krijg daarna pas terug?

Het recht op kinderopvangtoeslag geldt alleen als je de factuur hebt betaald. De teruggave van jouw eigen bijdrage is gekoppeld aan je recht op kinderopvangtoeslag. Wij verzoeken je jouw factuur van april te betalen.

Krijg ik een nieuwe factuur?

De regeling wordt vanaf 23 maart verder uitgewerkt. De details zijn nog niet beschikbaar, wij informeren je zo spoedig mogelijk. Volg ook de websites van genoemde organisaties.

Wordt de factuur voor de maand april geïncasseerd en wanneer?

Het recht op kinderopvangtoeslag geldt alleen als je de factuur hebt betaald. De teruggave van jouw eigen bijdrage is gekoppeld aan je recht op kinderopvangtoeslag. Betaal daarom eerst jouw factuur, de incasso van de factuur voor de maand april heeft inmiddels plaatsgevonden.

De periode die nu wordt genoemd spreekt van 15 maart tot en met 6 april, hoe gaat het daarna?

Alle maatregelen die zijn aangekondigd gelden voor deze periode, volgens het ministerie is verlenging van de compensatie gekoppeld aan de overige aangekondigde maatregelen. Uitgangspunt is dat kinderen niet naar school of de opvang gaan. Alleen als dat niet lukt, is er het vangnet waarbij opvang via de school wordt geregeld. Er is bewust voor gekozen voor een beperkte lijst met beroepsgroepen, omdat de opvangfunctie van scholen beperkt moet blijven. Mogelijk zijn er andere oplossingen te bedenken, die passen binnen de maatregelen waartoe de overheid heeft besloten. Opvang bij grootouders is daarbij niet verstandig, omdat die mogelijk kwetsbaar zijn. 

Moet ik privacy-gevoelige informatie delen om de eigen bijdrage terug te krijgen?

De details zijn nog niet beschikbaar, wij informeren je zo spoedig mogelijk. Volg ook de website van genoemde organisaties.

Je kind aanmelden bij BLOS?

Vul dan het inschrijfformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. Wil je liever eerst een kijkje nemen? Vraag dan een rondleiding aan bij een BLOS vestiging bij jou in de buurt. Vragen? Wij helpen je graag!

Inschrijven Contact Rondleiding