BLOS | Handige informatie voor nieuwe ouders

Ouderportal en App

Je hebt als ouder toegang tot de ouderportal van BLOS kinderopvang. Hierin kan je onder andere je persoonlijke en plaatsingsgegevens bekijken en wijzigen, kan je facturen en jaaropgaven inzien en wordt je via de tijdlijn op de hoogte gehouden van de activiteiten van je kind. Een ruildag, flexibele of extra opvang aanvragen? Ook dat doe je eenvoudig via de ouderportal. Inloggen doe je via MIJN BLOS op www.blos.nl. Ben je veel onderweg, dan is de handige app een uitkomst. Hiermee heb je bijna alle functionaliteiten altijd binnen handbereik. De app is beschikbaar voor zowel Apple als Android apparaten.

Flexibele opvang, ruil- en extra dagen

BLOS kinderopvang streeft er naar om ouders zoveel mogelijk flexibiliteit en gemak te bieden. Hierom bieden we via de ouderportal de service tot het ruilen van dagen, het inkopen van extra opvangdagen en het afnemen van flexibele opvang. Zo kan je bijvoorbeeld al vanaf een maand, tot een werkdag, voor de te ruilen dag een ruilverzoek indienen. Ruilen is vervolgens mogelijk tot 21 dagen voor en tot 21 dagen na de te ruilen dag. Meer informatie m.b.t. het ruilen van dagen en het aanvragen van extra of flexibele opvang vind je hier.

Ieder kind een mentor

Bij BLOS heeft ieder kind een mentor. Dat is een pedagogisch medewerker die op de groep van jouw kind werkt. De mentor is het aanspreekpunt voor de ontwikkeling en het welbevinden van jouw kind. Zij volgt het kind met bijzondere aandacht. Om een goed en volledig beeld te verkrijgen verzamelt de mentor ook informatie over het kind bij andere betrokken pedagogisch medewerkers. De mentor kijkt goed naar het welbevinden van het kind en gaat met je in gesprek als wij bijzonderheden signaleren. Ook ouders kunnen hiertoe het initiatief nemen. Wij horen het graag als er iets speelt om samen te zoeken naar een passende oplossing. Een oudergesprek is laagdrempelig. Niet alleen een bijzonderheid hoeft de aanleiding te zijn. Ook als er behoefte is om de voortgang op een rustig moment te bespreken gaat de mentor graag met je in gesprek.

Een gezond voedingsbeleid

Wij zorgen voor gezonde voeding voor kinderen en volgen hierin de adviezen van het Voedingscentrum. Ons voedingsaanbod is gevarieerd en afwisselend. We bieden onder andere vers fruit en groente, volkoren brood, crackers, zoet en hartig beleg, yoghurt, melk, thee en sap aan. Zo komen de kinderen in aanraking met verschillende producten en leren zij smaak ontwikkelen.

Vertonen van legitimatie bij het halen van kinderen

Wij streven er naar om de veiligheid van de kinderen te allen tijde te waarborgen. Om deze reden vinden wij het dan ook van essentieel belang dat wij bij het ophalen van de kinderen er zeker van zijn dat het kind door de juiste persoon wordt opgehaald. In specifieke situaties verzoeken wij de persoon die het kind komt ophalen zich te legitimeren.

Opvanglocaties telefonisch rechtstreeks bereikbaar

Wij vinden het erg belangrijk om goed bereikbaar te zijn. Heb je een vraag over de planning, een factuur of je jaaropgave van de opvang? Dan staat onze Oudersupport voor je klaar. Vragen kan je mailen naar info@blos.nl. Ook telefonisch zijn wij bereikbaar. Van 8.00 tot 17.00 uur kan je onze Oudersupport bereiken op 030-6047599 (optie 1). Wil je weten hoe het met je kind gaat of ben je iets vergeten door te geven aan de groepsleiding dan kan je jouw locatie ook rechtstreeks bellen. De contactgegevens van jouw locatie vind je terug op de locatiepagina.

Oudercommissie

Iedere locatie van BLOS kinderopvang beschikt over een oudercommissie. De oudercommissie behartigt de gemeenschappelijke belangen van de kinderen en ouders binnen de organisatie. De oudercommissie richt zich op onderwerpen die locatieoverstijgend van aard zijn en kan onder andere advies uitbrengen over het pedagogisch beleidsplan, veiligheid, openingstijden en tariefswijzigingen. De oudercommissie bestaat uit ouders die geheel op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan het beleid van BLOS kinderopvang. Zij komen periodiek bijeen om te vergaderen over de gewenste onderwerpen.

Het gemak van de kinderkapper

De kinderkapper komt op veel BLOS locaties langs om tijdens de opvang, tegen een aantrekkelijk tarief, de haren van de kinderen te knippen. Dit biedt ouders het nodige gemak. Zij is gespecialiseerd in het knippen van kinderen en beschikt uiteraard over een geldige VOG (verklaring omtrent gedrag). De kinderkapper komt om de 6 à 7 weken. Weten wanneer precies? Dit kondigen wij aan per mail en via de informatieposter op de locaties. Aanmelden voor een knipbeurt kan eenvoudig via dit formulier.

Werken met de VVE-methode Uk & Puk

In het kader van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wordt op alle groepen van het kinderdagverblijf gewerkt met de VVE methodiek Uk & Puk. Middels de methodiek wordt op een speelse en heel natuurlijke wijze de brede ontwikkeling van baby's, dreumesen en peuters gestimuleerd. De pop Puk staat centraal en is het speelkameraadje van de kinderen. De belevenissen van Puk zijn voor de kinderen heel herkenbaar. De methode is opgebouwd uit elf speelse thema's. Ze variëren van 'Eet smakelijk!' en 'Wat heb jij aan vandaag?' tot 'Ik en mijn familie' en 'Ik ben bijna 4!'.

Kindvolgsysteem

Op het kinderdagverblijf wordt gewerkt met het kindvolgsysteem 'Zo doe ik, zo praat ik, zo beweeg ik'. Met het kindvolgsysteem wordt de ontwikkeling van alle kinderen op het kinderdagverblijf aan de hand van observatielijsten systematisch gevolgd. Het kindvolgsysteem heeft als doel om eventuele opvallendheden in de ontwikkeling tijdig te signalen, zodat mogelijk problemen kunnen worden voorkomen en de ontwikkeling kan worden gestimuleerd. De resultaten van het kindvolgsysteem vormen een vast onderdeel tijdens een mentorgesprek. 

‘Eerste prikkels Engels’ voor de oudste peuters

Om de kinderen extra uitdaging te geven bieden we vrijblijvend de eerste prikkels Engels aan voor de oudste peuters (vanaf 3 jaar) op het kinderdagverblijf. Gedurende de opvang ligt de focus uiteraard op de Nederlandse taal. Daarnaast biedt de groepsleiding iedere dag 15 minuten de eerste prikkels Engels aan d.m.v. liedjes, voorlezen en spelletjes. Het accent ligt op de eerste basisbeginselen van Engelse taal zoals jezelf voorstellen, iemand begroeten, het tellen tot tien of de kleuren en de dagen van de week.

Fotograaf

Elk jaar komt de fotograaf langs op onze kinderdagverblijven om de kinderen op de foto te zetten. De fotograaf komt drie dagen achtereen waardoor alle kinderen in de gelegenheid worden gesteld om gefotografeerd te worden. Verder wordt de mogelijkheid geboden om de leukste foto('s) bij te bestellen en/of op een van de vele andere producten af te laten drukken. Er geldt vanzelfsprekend geen aankoopverplichting. De komst van de fotograaf wordt bekendgemaakt via onze nieuwsbrief. Tevens vindt u op het informatiebord op de locatie het tijdstip waarop de fotograaf op de groep van uw kind aanwezig zal zijn.

Kan het beter, laat het ons weten

Wij streven naar tevreden kinderen en ouders. Daar zetten wij ons elke dag voor in. Klachten of verbetervoorstellen worden altijd gehoord en nemen wij serieus. Wanneer een ouder niet tevreden is over onze dienstverlening dan gaan we daar graag over in gesprek. Wij vragen hen om wensen, opmerkingen of klachten in eerste instantie te bespreken met de pedagogisch medewerkers of met de locatiemanager. Komen zij er samen niet uit dan kunnen ouders een officiële klacht indienen via het klachtenformulier. BLOS kinderopvang is tevens aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Het klachtenreglement vind je hier.

Je kind aanmelden bij BLOS?

Vul dan het inschrijfformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. Wil je liever eerst een kijkje nemen? Vraag dan een rondleiding aan bij een BLOS vestiging bij jou in de buurt. Vragen? Wij helpen je graag!

Inschrijven Contact Rondleiding