Nieuws en inspiratie

Coaching op maat

2 september 2019

Je ziet ze waarschijnlijk niet, maar ze zijn er wel! De pedagogisch coaches van BLOS kinderopvang. Al onze pedagogisch medewerkers worden door hen gecoacht. Ze zijn medeverantwoordelijk voor het borgen van de kwaliteit van de pedagogische praktijk. De coaching bestaat uit persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige een-op-een-relatie. De gecoachte ontwikkelt zichzelf, de coach ondersteunt en begeleidt dit ontwikkelproces.

pedagogisch-coach-bloskinderopvang-min.jpg

Coaching on the job

‘Coaching on the job’ is de standaardvorm van coaching die wij bij BLOS inzetten. De pedagogisch coach werkt mee op de groep en voorziet de pedagogisch medewerker van tips en tricks. Interactievaardigheden en pedagogisch beleid staan daarbij centraal.

Met de nieuw verworven inzichten kan een pedagogisch medewerker dan weer bijdragen aan de verdere ontwikkeling van jouw kind. Onze coaches streven ernaar te coachen op vaste locaties. Op deze manier zijn zij een bekend gezicht voor de kinderen wat bijdraagt aan een vertrouwd gevoel binnen de groep.

Gordonmethode

De pedagogisch coaches van BLOS werken volgens de Gordonmethode. Deze methode gaat uit van gelijkwaardigheid in relaties zodat iedereen zichzelf kan zijn en zijn verantwoordelijkheid neemt, rekening houdend met de ander. In opvoedingsrelaties betekent dit dat de opvoeder het kind in zijn waarde laat en respectvol benadert. Hoe dat in z’n werk gaat? Een voorbeeld.

Een pedagogisch medewerker heeft net het liedje gezongen om op te ruimen en aan tafel te gaan. Pim (2 jaar) ziet de mand met de blokken staan (waar ook weer net een leuke toren naast is gezet) en gooit de blokken op het kleed. Yes, denkt hij! Dat is leuk speelgoed! De pedagogisch medewerker zegt: “Niet doen Pim, we hebben net alles opgeruimd. Doe alles maar weer snel terug in de mand”.

Volgens de Gordonmethode is het de bedoeling dat je vanuit de ik-boodschap praat en dat het kind eerder leert van de dingen die hem worden uitgelegd dan dat er alleen gezegd wordt wat niet mag. De pedagogisch medewerker zou dus ook op de volgende manier kunnen reageren:

“Hé, ik zie dat je met de blokken wilt gaan spelen. Heb je het opruimliedje gehoord en zie je de andere kindjes al aan tafel zitten? Ik zou het leuk vinden als je erbij komt zitten. Dan mag je na het eten en drinken met de blokken gaan spelen.”.

 Klinkt een stuk vriendelijker toch? Probeer het zelf maar eens uit.

Terug naar het overzicht

Je kind aanmelden bij BLOS?

Vul dan het inschrijfformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. Wil je liever eerst een kijkje nemen? Vraag dan een rondleiding aan bij een BLOS vestiging bij jou in de buurt. Vragen? Wij helpen je graag!

Inschrijven Contact Rondleiding