Nieuws en inspiratie

Het pedagogische basisdoel: persoonlijke competenties

BLOS kinderopvang gaat uit van vier pedagogische basisdoelen die zijn vastgelegd in de Wet kinderopvang. Al onze pedagogisch medewerkers werken ermee. Vorige keer schreven we over het eerste basisdoel 'Emotionele veiligheid'. Wil je alles weten over het tweede basisdoel 'Persoonlijke competenties'? Lees dan snel verder!

persoonlijke-competenties-bloskinderopvang.jpg

Persoonlijke competenties

Bij BLOS bieden we jouw kind de gelegenheid zijn of haar persoonlijke competenties te ontwikkelen. Het gaat dan zowel om de ontwikkeling van de persoonlijkheid als om talenten. Het ontwikkelen van persoonskenmerken, zoals zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit stelt je kind in staat problemen adequaat aan te pakken en zich goed aan te passen aan veranderende omstandigheden. Het betekent het ontwikkelen van een eigen identiteit zodat je kind steeds beter weet wat het wel en niet goed kan.

Onze pedagogisch medewerkers onderkennen de persoonlijke competenties en waarderen en stimuleren waar nodig. Zij bieden je kind de ruimte om zichzelf te zijn en gaan actief een relatie met je kind aan waardoor zij jouw zoon of dochter goed leren kennen.

Bevorderen van persoonlijke competenties doen wij door:

  • Een goede band met je kind op te bouwen. Door het de aandacht te geven, in te spelen op specifieke behoeften en aan te sluiten op de belevingswereld. We laten hem of haar weten dat we het waarderen om wie het is en dat het bij ons terecht kan;
  • Je kind positief te benaderen. We geven het vertrouwen, leren om trots te zijn en door te zetten als het even niet lukt;
  • Iedere dag verschillende activiteiten te doen waarmee we de cognitieve, motorische, sociale en emotionele ontwikkelingen stimuleren;
  • Goed te kijken naar wat je kind nodig heeft voor de ontwikkeling en daarop in te spelen. Door afwisselen van sturing, spelverrijking en vrijlaten bij het spelen. Oog te hebben voor de behoefte van je kind en tegelijk het groepsproces zo te organiseren dat iedereen aan bod komt;
  • Een stapje opzij te doen en je kind zelf te laten oefenen. We moedigen het aan, grijpen niet altijd in en laten het zelf oplossingen bedenken.

Taal en interactie

Taal geeft kinderen houvast om de wereld te verkennen. Door taal leert je kind emoties te verwoorden en de dingen om zich heen te begrijpen. Het leert vertellen wat het ziet, denkt en het helpt elkaar te begrijpen. Taal is een belangrijk leermiddel. Daarom zorgen pedagogisch medewerkers ervoor dat ieder contact met je kind een taalleersituatie is. Pedagogisch medewerkers zien en grijpen kansen de hele dag door. Ze voeren gesprekjes, benoemen hun handelen en vertellen waarom dingen zo zijn. Zo brengen ze jouw kind steeds een stapje verder.

Ontwikkelen en leren

Jouw kind leert de hele dag door. Door te kijken en te imiteren, door uit te proberen en te ontdekken. Pedagogisch medewerkers scheppen de voorwaarden voor leren. Dit doen zij door je kind vrij te laten spelen, mee te spelen en georganiseerde activiteiten aan te bieden. Bij vrij spel mag het zelf kiezen wat, waar en met wie het wil spelen. Het initiatief ligt bij jouw kind. Pedagogisch medewerkers observeren en sluiten aan bij wat je kind verzint en doet.

Op de meeste kinderdagverblijven bieden we activiteiten aan vanuit de VVE-methode Uk & Puk (voor- en vroegschoolse educatie). Zo stimuleren wij spelenderwijs de brede ontwikkeling van je kind. Pedagogisch medewerkers werken doelgericht. Ze weten per activiteit welke competenties ze willen stimuleren en met welk doel ze een activiteit aanbieden. Ze sluiten daarbij aan op de interesses en het tempo van je kind. Zo creëren we een leerrijke omgeving, grijpen en creëren kansen en geven woorden aan de ervaring van je kind.

Leren op de buitenschoolse opvang is anders dan op school: het spelend leren staat centraal. Je kind is op de leeftijd dat het talenten gaat ontdekken. Jouw zoon of dochter ontdekt ergens goed in te zijn en bouwt dat uit. In deze fase wordt het steeds zelfstandiger. Wij sluiten aan op deze ontwikkeling door een breed aanbod van activiteiten aan te bieden, maar laten je kind zelf kiezen aan welke activiteit het wil deelnemen. De buitenschoolse opvang is de vrije tijd van jouw kind. We respecteren de vrije tijd en dragen tegelijk zorg voor een veelzijdig en uitdagend aanbod van activiteiten. Je kind denkt, praat en beslist zelf mee over dit aanbod op de buitenschoolse opvang.

Vorige keer schreven we over het eerste basisdoel 'Emotionele veiligheid'. Benieuwd naar het artikel? Je leest hem hier!

Terug naar het overzicht

Je kind aanmelden bij BLOS?

Vul dan het inschrijfformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. Wil je liever eerst een kijkje nemen? Vraag dan een rondleiding aan bij een BLOS vestiging bij jou in de buurt. Vragen? Wij helpen je graag!

Inschrijven Contact Rondleiding