Nieuws en inspiratie

Het pedagogische basisdoel: emotionele veiligheid

BLOS kinderopvang gaat uit van vier pedagogische basisdoelen die zijn vastgelegd in de Wet Kinderopvang. Al onze pedagogisch medewerkers werken ermee. Wij bieden je kind het gevoel van emotionele veiligheid, geven het de gelegenheid om zich persoonlijk en sociaal te ontwikkelen en zich de normen en waarden van onze samenleving eigen te maken. In deze en volgende artikelen lichten wij telkens één basisdoel uit. Wil je alles weten over emotionele veiligheid? Lees dan snel verder!

basisdoel-emotionele-veiligheid-bloskinderopvang.jpg

Emotionele veiligheid

Het is belangrijk dat je kind zich thuis voelt bij de opvang. Een veilige omgeving waarin je kind zich gewaardeerd en geaccepteerd voelt om zichzelf te kunnen zijn. Zo durft het zichzelf, andere mensen en nieuwe dingen te ontdekken.

Op de groep streven onze pedagogisch medewerkers naar een klimaat waarbinnen je kind zich veilig en geborgen voelt. Iedere dag opnieuw laten ze weten er voor je zoon of dochter te zijn. Door een duwtje in de rug te geven, het te vertellen hoe trots ze op je kind zijn en te helpen als het even niet lukt. Hierbij handelen zij kindvolgend en stellen zich bewust actief of passief op. Door middel van aandacht en in contact staan met je kind. Voldoende aandacht voor je kind zorgt er ook voor dat het op andere momenten lekker zelf gaat spelen en even zonder jou kan zijn. Met aandacht luisteren, op kindhoogte, zonder te oordelen of te interrumperen. Dat is echt in contact zijn met je kind.

Voorbeeld: Olivier (7 maanden) is net nieuw op de babygroep en vindt het spannend als een van de pedagogisch medewerkers bij hem wegloopt. Door met hem op de grond te gaan zitten en hem de tijd te geven om de ruimte te ontdekken, probeert de pedagogisch medewerker hem steeds meer ruimte te geven om zelf het speelgoed te ontdekken. De pedagogisch medewerker ziet dat hij begint te spelen en probeert van de mat weg te lopen. Olivier heeft het door en kijkt verdrietig. De pedagogisch medewerker blijft met Olivier in contact ondanks dat deze van Olivier wegloopt. Door oogcontact te maken, gevoelens te benoemen en door te zingen. Dit doet de pedagogisch medewerker gedurende de gehele dag. Je ziet dat Olivier zich steeds meer op zijn gemak voelt. Hij gaat op onderzoek uit. De pedagogisch medewerker vertelt dat verbinding voor haar betekent dat je in ieder geval emotioneel en – daar waar het kan – lijfelijk bij de kinderen bent. Dat het kind voelt dat je er voor hem of haar bent. Ook als hij boos of stout is.

Werken aan de emotionele veiligheid doen we door:

  • Te zorgen voor een positieve en ontspannen groepssfeer, voorspelbaarheid in het dagritme en duidelijk te zijn over wat wel en niet mag;
  • Goed te kijken en te luisteren naar je kind. Door oogcontact te maken of te vragen, zien we wat hij of zij leuk of lastig vindt. Inspelen op emoties, maar het ook de ruimte geven om eigen emoties te ontdekken;
  • Oog te hebben voor gebeurtenissen die onveilig voor je kind zijn, zoals nieuw zijn in de groep of de spanning van een onrustige groepssfeer;
  • Te werken met een vaste stam- of basisgroep waar je kind onderdeel van uitmaakt met voor hem of haar zoveel mogelijk bekende pedagogisch medewerkers en kinderen;
  • Te zorgen voor een goede samenwerking met jou, zodat we een brug slaan tussen je kind op de groep en de thuissituatie.

Een stapje groter

Een vaste routine helpt je kind om grip te krijgen op de wereld om zich heen. Het is fijn om te weten wat er gaat gebeuren. Pedagogisch medewerkers helpen daarbij. Zo sluiten we voor baby’s zoveel mogelijk aan bij het eigen tempo en dagritme, zoals zij ook thuis gewend zijn. Een eigen baby tempo en ritme. Wij passen ons hier zoveel mogelijk op aan.

Naarmate je kind opgroeit wordt de draagkracht groter. Het raakt vertrouwd met de omgeving en kan van daaruit meer nieuwe ervaringen aan. Op de groepen hanteren we een vast dagritme. We eten, spelen en slapen op vaste tijden, zodat kinderen weten wat zij kunnen verwachten. Dit geeft hen een gevoel van veiligheid. We bieden structuren en routines, maar geven je kind daarbinnen steeds iets meer ruimte. De ruimte om zelf te kiezen en om te spelen.

De groepsruimte

In de groep en de groepsruimte(s) moet je kind zich veilig en vertrouwd voelen. Zo kan het zich ontwikkelen. De inrichting van de ruimte is afgestemd op de verschillende ontwikkelingsfasen en behoeften van je kind. Zo voelt een jong kind zich het prettigst in een vertrouwde ruimte, in de buurt van ‘zijn’ pedagogisch medewerker, terwijl een wat ouder kind graag op onderzoek uitgaat in nieuwe ruimtes.

De groepsruimte is ook een leeromgeving. Voor jonge kinderen is de ruimte ingedeeld in hoeken waar je kind kan spelen en nieuwe ervaringen opdoet. De materialen zijn toegankelijk zodat je kind zonder hulp van volwassenen materialen kan vinden, pakken en opruimen. De inrichting versterkt de zelfstandigheid van je kind. Het kan zelf bij de kraan om de handjes te wassen, klimt onder toezicht op de aankleedtafel en kan zijn of haar eigen jas pakken. Speelgoed is overzichtelijk opgeborgen zodat je kind het zelf kan vinden en kan helpen met opruimen.

Nog niet uitgelezen? Je vindt alle pedagogische basisdoelen in het pedagogisch werkplan van jouw opvanglocatie.

Terug naar het overzicht

Je kind aanmelden bij BLOS?

Vul dan het inschrijfformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. Wil je liever eerst een kijkje nemen? Vraag dan een rondleiding aan bij een BLOS vestiging bij jou in de buurt. Vragen? Wij helpen je graag!

Inschrijven Contact Rondleiding