Nieuws en inspiratie

Mentorgesprekken bij BLOS

Bij BLOS kinderopvang kijken we goed naar jouw kind waarbij we de ontwikkeling op de voet volgen. Als we bijzonderheden signaleren gaan we in gesprek. Samen met jou zoeken we naar een passende oplossing. Hoe we dat doen zetten we hieronder graag voor je op een rij.

mentor-gesprek-bloskinderopvang.jpg

Kindvolgsysteem

We volgen nauwgezet de ontwikkeling en het welzijn van jouw kind. Op het kinderdagverblijf doen we dit met het kindvolgsysteem van BLOS. Onze pedagogisch medewerkers observeren je kind systematisch en kijken naar de belangrijkste ontwikkelingsgebieden: spraak en taal, motoriek en sociaal-emotioneel. De resultaten leggen ze vast in het kindvolgsysteem. Met dit inzicht zien onze pedagogisch medewerkers waar je kind staat, wat het wel en niet kan en waarin ze verder moeten begeleiden. In totaal zijn er acht observatiemomenten in de periode van 0 tot 4 jaar. Signaleren we bijzonderheden dan bespreken we dit met jou. Samen bepalen we de juiste aanpak. Wanneer je kind naar de basisschool gaat ontvang je het kindvolgsysteem.

Mentorgesprek

Zowel op het kinderdagverblijf als op de buitenschoolse opvang heeft je kind een eigen mentor (ook kinderen met flexibele opvang). Dit is een van de pedagogisch medewerkers die werkt op de groep van jouw kind. De mentor is jouw aanspreekpunt voor de afstemming over de ontwikkeling en het welbevinden van je kind. Signaleert de mentor op de buitenschoolse opvang bijzonderheden, dan initieert hij of zij een oudergesprek. Voor het kinderdagverblijf geldt dat je jaarlijks een uitnodiging ontvangt voor een mentorgesprek met de mentor van je kind. Daarnaast kan je ook zelf het initiatief nemen. Jouw mentor hoort het graag van je als er iets speelt waarover je met hem of haar in gesprek wilt gaan.

Bij afwezigheid van de mentor kun je ook terecht bij andere vaste pedagogisch medewerkers. Zij zorgen dan voor een goede overdracht naar de mentor. Bij langdurige afwezigheid van de mentor zorgen wij ervoor dat je kind tijdelijk een andere mentor krijgt. Wanneer het overgaat naar de volgende groep zorgt de mentor voor een ‘warme overdracht’ naar de volgende mentor.

Terug naar het overzicht

Je kind aanmelden bij BLOS?

Vul dan het inschrijfformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. Wil je liever eerst een kijkje nemen? Vraag dan een rondleiding aan bij een BLOS vestiging bij jou in de buurt. Vragen? Wij helpen je graag!

Inschrijven Contact Rondleiding