Nieuws en inspiratie

Prijsindexering BLOS kinderopvang 2023

 

BLOS kinderopvang verhoogt per 1 januari 2023 haar tarieven. Deze prijsverhoging is helaas noodzakelijk door onder meer de gestegen inflatie, personeelskosten en huur- en energiekosten. Net als voorgaande jaren nemen we dit besluit om de kwaliteit en continuïteit van de kinderopvang te waarborgen. We hebben hierbij moeten balanceren tussen de betaalbaarheid voor de ouder enerzijds en de continuïteit van het leveren van opvang anderzijds.

Inflatie en stijgende kosten

De betaalbaarheid van kinderopvang staat onder druk, omdat de inflatie voor het jaar 2022 gemiddeld op bijna 12% uitkomt en de overheid de maximale vergoeding over uurtarieven heeft vastgesteld op 5,6%. Door te compenseren voor deze prijsstijgingen in het nieuwe tarief van BLOS voor 2023 wordt het verschil tussen het tarief van BLOS en de kinderopvangtoeslag groter. Met als gevolg dat ouders een hogere eigen bijdrage gaan betalen. Wij blijven werken aan oplossingen en zoeken naar manieren om de opvang zo betaalbaar en bereikbaar voor iedereen te houden. Want wat we het allerliefste doen, is zorgen dat ouders hun kind(eren) met een gerust hart aan ons kunnen toevertrouwen terwijl zij werken of studeren.

Tekort aan pedagogisch medewerkers

Zoals in zoveel sectoren is er een groot, aanhoudend tekort aan medewerkers in de kinderopvang: er staan duizenden vacatures open. Om de continuïteit van de opvang zo goed mogelijk te borgen, investeren we veel in werving, behoud en opleiding van ons personeel. We streven daarbij ook naar een zo laag mogelijke inzet van kostbare flexibele krachten (ZZP’ers). De vaste collega’s op de groepen zorgen voor stabiliteit en veiligheid. Als de bekende en vaste gezichten voor de kinderen, leveren juist zij de continuïteit en kwaliteit die we enorm belangrijk vinden. Daarnaast wordt in samenwerking met vakbonden voor 2023 een nieuw CAO afgesloten, waarbij we een verbetering van de arbeidsvoorwaarden voor alle collega’s verwachten. Daar hebben we alvast rekening mee gehouden bij het vaststellen van de tarieven.

Stijging tarieven 2023

Binnen deze ingewikkelde context van historisch hoge inflatie, stijgende kosten, aanhoudend personeelstekort en toenemende vraag naar kinderopvang op de lange termijn, hebben we de tarieven voor 2023 berekend. Daarnaast hebben we ook op locatieniveau naar een aantal factoren gekeken, zoals benodigd onderhoud, bezetting en de mate van inzet van flexibele krachten. De nieuwe tarieven zullen dan ook per locatie verschillen. Het komende jaar zetten we in op het behoud van kwaliteit en continuïteit en gaat veel tijd en aandacht uit naar het werven en behouden van pedagogisch medewerkers. We realiseren ons dat een stijging van de kosten voor opvang, een hele vervelende boodschap is voor ouders in een tijd waarin alles al duurder wordt en hopen, ook in 2023, alle kinderen te mogen blijven verwelkomen en ouders van dienst te mogen zijn. 

Terug naar het overzicht

Je kind aanmelden bij BLOS?

Vul dan het inschrijfformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. Wil je liever eerst een kijkje nemen? Vraag dan een rondleiding aan bij een BLOS vestiging bij jou in de buurt. Vragen? Wij helpen je graag!

Inschrijven Contact Rondleiding