De BLOS organisatie

Opvangmogelijkheden

BLOS kinderopvang biedt opvang aan kinderen vanaf 6 weken tot 13 jaar. De kinderdagverblijven bieden opvang aan de jongste kinderen tot 4 jaar. Afhankelijk van de locatie wordt gewerkt met horizontale (op elkaar afgestemde leeftijden) of verticale groepen (verschillende leeftijden). De buitenschoolse opvang biedt opvang aan na schooltijd voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

Sluiting tijdens feestdagen

BLOS kinderopvang is het hele jaar geopend, met uitzondering van officiële (feest)dagen: nieuwjaarsdag, Pasen, Bevrijdingsdag (eens in de 5 jaar: 2020, 2025 etc.), Hemelvaartsdag, Pinksteren, Koningsdag en Kerstmis.

Ruildagenbeleid

We vinden het belangrijk om flexibel te zijn en mee te bewegen met jouw opvangwensen als ouder, bijvoorbeeld wanneer je flexibele werktijden hebt. Daarom biedt BLOS kinderopvang de mogelijkheid vaste opvangdagen (of dagdelen) te ruilen, mits de groepssamenstelling dit toelaat en er voldoende pedagogisch medewerkers aanwezig zijn op de groep. Vanaf 1 oktober 2021 is de mogelijkheid om dagen te ruilen of extra dagen opvang aan te bieden helaas beperkt. Heb je hier vragen over, neem dan contact op met de locatiemanager of met onze afdeling Oudersupport.

Hekjes

Wanneer je gebruik maakt van het buitenhek, vragen wij je dit bij binnenkomst en bij weggaan altijd direct achter je te sluiten. Dit geldt natuurlijk ook voor de hekjes tussen de verschillende binnenruimtes.

Melding ziekte en vakantie

In verband met de planning vinden wij het fijn als vakanties van jouw kind zo vroeg mogelijk aan de
afdeling planning en administratie worden door gegeven. Wanneer je kind thuis ziek wordt of om een
andere reden niet naar de opvang kan komen, dien je dit vóór 9.00 uur door te geven op de locatie of aan onze afdeling Oudersupport.

Mandjes

Alle kinderen op het kinderdagverblijf hebben een eigen mandje. Hierin kunnen persoonlijke dingen, zoals reservekleding, slaapzak en knuffels bewaard worden. Om te voorkomen dat ze zoekraken, verzoeken wij je om alle spullen van jouw kind te voorzien van een naam.

Kindvolgsysteem

Op het kinderdagverblijf wordt gewerkt met een kindvolgsysteem. Hierbij volgt de groepsleiding regelmatig en systematisch de ontwikkeling van de kinderen door het doen van gerichte observaties. De observaties zijn specifiek gericht op de taal-, spraak-, motorische- en sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Ieder kind heeft een eigen boekje (kindvolgsysteem) waarin de observaties worden vastgelegd. De uitkomsten van de observaties worden besproken in de mentorgesprekken. Eventuele signalen die voortkomen uit de observaties worden door de groepsleiding met ouders besproken. Gezamenlijk wordt gekeken naar een juiste aanpak voor het kind. Zodra een kind naar de basisschool gaat ontvangen ouders een overdracht voor de basisschool. Wil je het kindvolgsysteem van jouw kind tussentijds inzien? Geef dit dan aan bij de groepsleiding.

BLOS ouderportaal

BLOS kinderopvang werkt met een digitaal ouderportaal. Ouders ontvangen de inloggegevens bij de start van de kinderopvang. Met het BLOS ouderportaal kun je:

  • Ruildagen doorgeven;
  • Extra opvang aanvragen;
  • Afwezigheid doorgeven (bijvoorbeeld bij ziekte of vakantie);
  • Facturen met bijbehorende betalingen bekijken;
  • Persoonlijke wijzigingen doorvoeren zoals adressen en telefoonnummers;
  • Documenten inzien zoals plaatsingsovereenkomsten en correspondentie.

Spenen

Gebruikt jouw kind een speen? Geef dan een fopspeen mee van thuis. Je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig uitkoken en tijdig vervangen van spenen. Zorg ervoor dat fopspenen geen scheurtjes bevatten. Omdat er door het gebruik van kapotte spenen kans bestaat op verstikking, mogen spenen met scheurtjes niet worden gebruikt.

Stamgroepen

Conform de wet Kinderopvang heeft ieder kind op het kinderdagverblijf een vaste groep met daarbij vaste pedagogisch medewerkers. Voor kinderen die gebruik maken van een ruildag, flexibele opvang of extra incidentele opvang geldt dat zij, wanneer het kindaantal dit niet toelaat, in overleg met de ouders in een andere groep worden geplaatst.

Je kind aanmelden bij BLOS?

Vul dan het inschrijfformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. Wil je liever eerst een kijkje nemen? Vraag dan een rondleiding aan bij een BLOS vestiging bij jou in de buurt. Vragen? Wij helpen je graag!

Inschrijven Contact Rondleiding