Het BLOS beleid

Werving en selectie van medewerkers

Bij BLOS kinderopvang weten we hoe belangrijk de kwaliteit van onze medewerkers is voor jou en voor je kind. Wij hanteren dan ook een zorgvuldige werving- en selectieprocedure. De selectieprocedure bestaat uit een eerste selectiegesprek, waarbij gekeken wordt naar de persoonlijkheid, ervaring, pedagogische kennis en de visie die de kandidaat heeft op kinderopvang. Ook belangrijk zijn het gebruik van de Nederlandse taal en natuurlijk betrouwbaarheid en integriteit. In de tweede ronde ligt het accent op het praktijkgericht handelen en een goede match met de toekomstige collega’s. De definitieve aanname van de kandidaat vindt alleen plaats als deze beschikt over de juiste diploma’s, positieve referenties en een geldige VOG (Verklaring Omtrent Goedgedrag).

De beste medewerkers
Wij beschikken over goed opgeleide pedagogisch medewerkers. Bij BLOS kinderopvang voldoen onze medewerkers minimaal aan de kwalificatie-eisen zoals vermeld in de CAO Kinderopvang. En om ervoor te zorgen dat ze ook beschikken over voldoende kennis en vaardigheden hanteren wij een scholingsbeleid. Want bij BLOS werken we niet alleen aan de ontwikkeling van jouw kind, maar ook aan die van onze medewerkers en onze organisatie!

Vaste gezichten
Om de continuïteit op de groepen te waarborgen beschikt iedere groep over vaste pedagogisch medewerkers. Conform de wet Kinderopvang wordt aan één kind maximaal drie of vier vaste pedagogisch medewerkers gekoppeld. Per opvangdag is minimaal één van deze vaste gezichten werkzaam en is er altijd een bekend gezicht voor jouw kind. Ook bij afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte of scholing, zetten wij zoveel mogelijk bekende gezichten op de groep. Dat kan bijvoorbeeld een medewerker zijn die vaker invalt of iemand uit onze eigen pool met invalkrachten. 

Flexibele pedagogisch professionals 
BLOS kinderopvang beschikt over een eigen pool met flexibele pedagogisch professionals. Het werken met flexibele professionals biedt als voordeel dat ze bekend zijn met BLOS en met jouw kind. De flexibele professionals doorlopen dezelfde selectieprocedure als onze vaste groepsleiding en voldoen ook aan de opleidingseisen. Jouw kind is bij BLOS dus altijd in goede handen!

Je kind aanmelden bij BLOS?

Vul dan het inschrijfformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. Wil je liever eerst een kijkje nemen? Vraag dan een rondleiding aan bij een BLOS vestiging bij jou in de buurt. Vragen? Wij helpen je graag!

Inschrijven Contact Rondleiding