Stap 1. Hou alle relevante documenten bij de hand

Het invullen van de belastingaangifte over het jaar 2023 begint het met verzamelen van de juiste documenten. Maak jezelf een middag of avond vrij en verzamel alle benodigde papieren: de jaaropgave van de kinderopvang, loonstroken, inkomensverklaringen, belastingaanslagen, eventuele aftrekposten, zowel jouw BSN als dat van je kind, en je DigiD. Als je eerder kinderopvangtoeslag hebt ontvangen, heb je ook de gegevens nodig van de toeslagen die je in het voorgaande jaar hebt ontvangen. Je vindt deze informatie in de beschikkingen van de Belastingdienst.

Stap 2: Controleer je kinderopvangtoeslag

Het bedrag waar je recht op hebt, hangt af van het uurtarief van de kinderopvang, je eigen inkomen en het soort opvang waar je kind naartoe gaat. Als je op de website van de Belastingdienst inlogt op ‘Mijn toeslagen’, kun je je gegevens met betrekking tot je kinderopvangtoeslag bekijken en controleren. Je kunt hier ook een proefberekening maken om een schatting te krijgen van het bedrag waar je mogelijk recht op hebt.  

Stap 3. Let op de maximumuurtarieven

Voor de kinderopvangtoeslag gelden maximum uurtarieven. In 2023 was dat 9,12 euro per uur voor dagopvang en 7,85 euro voor buitenschoolse opvang. Je kunt alle actuele tarieven terugvinden op de website van de Belastingdienst.

Hanteert je opvanglocatie een hoger uurtarief dan de bovendenoemde bedragen? Dan betaal je het verschil zelf. Alvast goed om te weten voor volgend jaar: in 2024 gaat het maximum uurtarief weer omhoog. Natuurlijk moet dit niet leiden tot een hoger uurtarief voor de ouders. Het doel van het extra verhogen van de tarieven is om de lage- en middeninkomens te ondersteunen. Dit door het gat tussen het toeslagtarief en de werkelijke tarieven te dichten. 

Stap 4. Kinderopvangkosten verdelen

Deel je de kinderopvangkosten met je partner, zorg er dan voor dat jullie de kosten correct verdelen in de belastingaangifte die jullie over 2023 doen. Dat kan invloed hebben op de hoogte van de kinderopvangtoeslag die je ontvangt. Je maakt de verdeling in de rubriek ‘Verdelen’. Je kunt zelf bepalen hoe je de verdeling maakt, als het totaalbedrag maar klopt.

Stap 5. Inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) berekenen

Naast kinderopvangtoeslag zijn er mogelijk andere toeslagen waar je recht op hebt, zoals inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK). Deze korting is bedoeld voor werkende ouders met kinderen tot 12 jaar. De financiële tegemoetkoming geldt ook voor co-ouders, op voorwaarde dat je een baan hebt en je kind minstens drie hele dagen per week bij jou in huis woont. De aanvraag voor IACK loopt via de Belastingdienst. Maak hier een proefberekening.

Stap 6. Heb je recht op kindgebonden budget?

Vanaf 1 januari 2024 stijgt het kindgebonden budget aanzienlijk. Als je er recht op hebt, dan ontvang je het meestal automatisch. Het budget is afhankelijk van je inkomen, het aantal minderjarige kinderen en het (gezamenlijke) vermogen. Maak een proefberekening om te zien op hoeveel kindgebonden budget jij recht hebt. In sommige situaties gelden er aanvullende regels voor gebruik van het kindgebonden budget.

Stap 7. Slim sparen voor later

Het spaargeld van kinderen tot 18 jaar valt onder jouw vermogen en gaat mee in box 3 van de belastingaangifte. Voor de belastingaangifte over het jaar 2023 hanteert de Belastingdienst vrijstellingsgrenzen: tot 57.000 euro zonder fiscaal partner, tot 114.000 euro met fiscaal partner en tot 65.072 euro (of het dubbele met fiscaal partner) voor groen sparen, bovenop het heffingsvrije vermogen van 57.000 euro. Contant geld telt ook mee sinds 1 januari 2023. Als het totaalvermogen de grens overschrijdt, moet je belasting betalen over het overschrijdende bedrag.

Stap 8. Slim sparen voor later

Heeft je kind een spaarrekening? In 2024 kun je tot 6.608 euro per kind op zijn of haar spaarrekening storten zonder schenkbelasting te betalen. Deze vrijstelling geldt voor beide ouders samen, ook als jullie geen fiscaal partner zijn. Handig voor opa en oma: voor schenkingen aan kleinkinderen geldt een vrijstelling tot 2.648 euro. Heb je voor je kind een spaarrekening geopend op je eigen naam, zodat je het geld later kunt schenken? Dan betaalt je kind er op dat moment schenkbelasting over.

Stap 9. Denk aan de voorlopige aanslag voor komend jaar

Als je verwacht dat er in 2024 aanzienlijk meer of juist minder inkomen binnenkomt dan in voorgaande jaren, dan is het slim om een voorlopige aanslag aan te vragen. Hiermee kun je voorkomen dat je achteraf moet bijbetalen of geld terugkrijgt.

Stap 10. Raadpleeg eventueel een belastingadviseur

Belastingzaken kunnen complex zijn, zeker als je te maken hebt met een kind of meerdere kinderen en kinderopvangtoeslagen. Als je twijfelt of hulp nodig hebt bij het invullen van je belastingaangifte, dan is het handig om een belastingadviseur mee te laten kijken.