Waarom willen we de zindelijkheidsleeftijd vervroegen?

Zindelijk worden is een grote stap in de ontwikkeling. Voor je kind, maar ook voor ouders. Veel kinderen geven uit zichzelf signalen dat ze er aan toe zijn om een leven te ontdekken zonder luier. Maar in het drukke bestaan van hedendaagse ouders worden die signalen soms over het hoofd gezien. Dat nemen we niemand kwalijk! Maar dit zorgt ervoor dat veel ouders niet meer zo goed weten wanneer en hoe te beginnen met zindelijkheidstraining. Vaak vallen we dan terug op de maatschappelijke norm; een kind moet zindelijk zijn als het naar school gaat.

De overgang naar de basisschool brengt veel veranderingen met zich mee. “Wanneer een kind nog niet zindelijk is richting het eind van de opvangtijd, brengt dit extra druk en stress met zich mee, omdat het dan moet gebeuren. Door mee te doen aan ‘De Plasklas’ kunnen we experimenteren met het vervroegen van zindelijkheidstraining. Zodat kinderen op een meer ontspannen tempo zindelijk kunnen worden en zo de overstap naar school fijner te maken”, aldus Georgette Boehmer, werkend op de afdeling Kwaliteit, Beleid en Pedagogiek bij BLOS kinderopvang.

Wist je dat de natuurlijke leeftijd om zindelijk te worden niet de basisschoolleeftijd is, maar al rond de 2 jaar? 
'Papa en mama gaan naar de wc. Grote broer of zus draagt ook geen luier. Of andere grotere kindjes op het kinderdagverblijf. Dat wil ik ook!'

Positief zelfbeeld

Er zijn meer uiteenlopende redenen om zindelijkheidstraining te vervroegen. Denk bijvoorbeeld aan het stuk autonomie voor het kind. Wanneer een kind zindelijk wordt, leert het zelf controle te krijgen over zijn of haar behoeftes. En om minder afhankelijk te zijn van een volwassene. Het is een mooie stap richting zelfstandigheid. Dit heeft een positieve invloed op hoe een kind zich voelt over zichzelf. 

Bovendien zijn wegwerpluiers belastend voor het milieu. Wanneer we kinderen helpen om eerder zindelijk te worden, dragen we indirect bij aan een duurzamere wereld. Financieel gezien kan het ouders aanzienlijke besparingen opleveren als een kind uit de luiers is, aangezien een kind tot wel 1800 luiers per jaar gebruikt (gemiddeld 5 per dag). 

Georgette: “Uiteraard kijken we hierbij goed naar de behoefte van het kind en overhaasten we niets wat niet kan. Het moment dat een kind er aan toe is, is voor ieder kind anders.”

De Plasklas: méér dan een zindelijkheidstraining

De Plasklas is niet zomaar een zindelijkheidstraining; het is een, door pedagogen, doordachte, spelgerichte aanpak die kinderen motiveert en enthousiasmeert. Om kinderen te helpen een belangrijke levensfase succesvol en met vertrouwen door te maken. Dit doen we onder andere met:

  • Het prentenboek "Hee! Ga je mee naar de WC?". Dit boek helpt ouders en kinderen op een leuke manier over zindelijkheid te praten.
  • Een online training met een duidelijk stappenplan en uitlegvideo’s biedt ouders houvast en begeleiding.
  • Invulposters voor thuis zodat de voortgang ook voor je kind zichtbaar is.
  • Praktische tips om de training te ondersteunen.
  • Een online vragenuur waarin ouders de mogelijkheid krijgen om vragen te stellen aan een pedagoog voor extra ondersteuning.

Uitrol van De Plasklas

De pilot is gestart in maart op vijf locaties in Doorn, Arnhem en Apeldoorn. De pilot duurt 3 maanden. Daarna evalueren we het effect en de ervaringen van zowel ouders, kinderen als onze collega’s. Omdat we de ontwikkeling van het kind en ouderondersteuning belangrijk vinden. Waar nodig scherpen we de training aan. Ons doel is om De Plasklas breder uit te rollen. Zodat we samen positieve impact maken. We doen het niet alleen voor de wereld van morgen, maar ook voor het kind zelf.