Wat zijn normen en waarden?

Normen en waarden vormen de basis van hoe we met elkaar omgaan. In de groep, op school en in de maatschappij. Ze zijn een kompas dat ons richting geeft in het dagelijks leven. Stel: je zoon geeft zijn vriendje een blauwe schep, ook al wilde hij die zelf. Zo leert hij dat delen hen allebei blij maakt. Normen en waarden zijn basisprincipes die kinderen nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen tot een goede vriend, een betrouwbare speelkameraad en een zorgzaam persoon. Daarom werken al onze pedagogisch medewerkers met een duidelijke visie op de overdracht van normen en waarden.

We hebben een voorbeeldfunctie

Bij BLOS leren we je kind spelenderwijs hoe we ons in de dagelijkse omgang horen te gedragen. Hierbij staan normen en waarden als respect hebben voor anderen, hoi of hallo zeggen als je iemand tegenkomt, elkaar niet kwetsen en geen fysieke pijn doen en eerlijk zijn hoog in het vaandel. Onze pedagogisch medewerkers letten niet alleen op deze normen en waarden, ze dragen ze zelf ook uit. Ze hebben een voorbeeldfunctie en laten door hun gedrag aan je kind zien hoe belangrijk respect, eerlijkheid en zorg voor elkaar zijn. En hoe fijn het is als we allemaal op die manier met elkaar omgaan.

Naleving van normen en waarden

De overdracht van normen en waarden doen we samen met jou. Zodat je kind kan functioneren in een groter geheel. BLOS kinderopvang daarvoor een uitgelezen plek, omdat wij een bredere samenleving vormen dan het gezin. Bij ons komen kinderen in aanraking met de diversiteit van onze maatschappij. Daardoor leren ze omgaan en respect hebben voor verschillende culturen en achtergronden. Onze pedagogisch medewerkers stimuleren het ontwikkelen van deze omgangsvormen en zien erop toe dat ze worden nageleefd, aangepast aan het ontwikkelingsniveau van elk kind.

Zo wordt het vanzelfsprekend

Op de groep stimuleren we positief gedrag en buigen we ongewenst gedrag om in een leervaring. Stel: je kind is heel ongeduldig. Dit gebruiken we als kans om te praten over het belang van op je beurt wachten. Weet je nog, hoe fijn het was toen we laatst op jou hadden gewacht? We hebben bij BLOS kinderopvang respect voor elkaar en lossen akkefietjes en ruzies op een vreedzame manier samen op. Door met elkaar regels af te spreken, weet je kind wat wel en wat niet mag. Zo wordt het voor je kind vanzelfsprekend om zich te gedragen volgens bepaalde normen en waarden.

Zelfbewuste volwassenen

Bij BLOS beschouwen we de kinderopvang als een verlengstuk van het gezin. Een plek waar kinderen in een bredere samenleving hun sociale vaardigheden kunnen ontwikkelen. Onze pedagogisch medewerkers hebben oog voor het groepsproces en geven kinderen die moeilijk aansluiting vinden extra aandacht. Door kinderen te omringen met voorbeelden van respect, eerlijkheid en zorgzaamheid leren we ze om normen en waarden zelf toe te passen in hun leven. Zo helpen we ze op te groeien tot zelfbewuste volwassenen die een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij.
 

Zo dragen wij normen en waarden over

 • We praten over gevoelens
  Samen met de kinderen bespreken we emoties en leren we ze hoe belangrijk empathie is in het dagelijks leven.
 • We stellen duidelijke regels
  Regels geven kinderen houvast en leren ze over eerlijkheid, respect en wederzijds begrip.
 • We vertellen verhalen
  Via verhalen brengen we complexe thema’s zoals goed en kwaad op een toegankelijke manier over.
 • We vieren diversiteit
  We leren kinderen dat iedereen uniek is en dat we alle verschillen moeten koesteren en respecteren.
 • We moedigen samenwerking aan
  In groepsspellen en -activiteiten ervaren kinderen hoe waardevol samenwerken en elkaar helpen is.
 • We erkennen en belonen goed gedrag
  Wanneer kinderen zich goed gedragen, bevestigen we dat met complimenten en positieve aandacht.
 • We leren door te doen
  Door actief bij te dragen aan gemeenschappelijke projecten, begrijpen kinderen het belang van samenwerken en gemeenschapszin.