Dit gaan we doen!

Het Uk & Puk thema ‘Knuffels’ sluit aan bij de belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters. Op het kinderdagverblijf zorgen we voor een gezellige themahoek met een poppenbedje, zachte kussens en knuffels. Ook zingen we liedjes en lezen we voor uit boekjes over knuffels. En we doen verschillende activiteiten die passen bij het thema. Tijdens deze activiteiten werken we aan vier ontwikkelingsgebieden: spraak- en taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels. Hieronder zoomen we verder in op de activiteiten die bijdragen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling

Tijdens dit Uk & Puk thema doen we activiteiten waarbij de kinderen leren omgaan met zichzelf, de andere kinderen en de pedagogisch medewerkers. De activiteiten op het kinderdagverblijf zijn gericht op samen een spel doen, samen zingen of samen bewegen. Hierdoor wordt het saamhorigheidsgevoel in de groep vergroot. Het spelen, zingen en bewegen voelt fijn en is leuk en biedt tal van leersituaties. Daarnaast stimuleren de activiteiten verschillende sociale competenties, zoals samen spelen, keuzes maken, opkomen voor jezelf, gevoelens uiten, omgaan met ruzie en op je beurt wachten.

Knuffelen

Knuffelen en spelen met knuffels draagt bij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Kinderen zijn vaak lief en zorgzaam voor hun knuffel. Hiermee kopiëren ze gedrag van volwassenen die zorgen voor kinderen. En wanneer kinderen iets spannend vinden, laten ze hun knuffel het eerst doen. Vaak durven ze het daarna zelf ook. De kinderen mogen hun eigen knuffel van thuis mee naar het kinderdagverblijf nemen en aan elkaar laten zien. De peuters vertellen iets over hun knuffel. Onze pedagogisch medewerkers stellen de kinderen gerichte vragen over hun knuffel. Wat is het voor een knuffel? Is hij lekker zacht, warm, mooi? Welke kleur heeft hij? Is hij lief? Hoe heet de knuffel? Daarna brengen de kinderen de knuffels en Puk naar bed. Doordat de kinderen hun knuffel meenemen naar het kinderdagverblijf zorgen we voor herkenbaarheid, geborgenheid en een veilig gevoel.

Expressie-activiteit: ‘Zijn we weer vriendjes?’

Ruzie maken hoort bij de ontwikkeling van kinderen. Hierdoor leren ze onder andere omgaan met boosheid en frustratie, hun gevoelens uiten en voor zichzelf opkomen. Tijdens de expressie-activiteit ‘Zijn we weer vriendjes?’ heeft Puk ruzie met een knuffel. De kinderen denken mee over een oplossing hoe zij de ruzie kunnen oplossen, bijvoorbeeld door elkaar een hand, kusje of knuffel te geven. Tijdens deze activiteit leren de kinderen de gevoelens die horen bij ruzie maken en vriendjes zijn.  

Voorlezen ‘Waar is knuf?’

We lezen de kinderen interactief voor uit het boekje ‘Waar is knuf?’ De kinderen luisteren aandachtig naar het verhaal en leren de emoties van de personages herkennen en benoemen, zoals blijheid, angst en verdriet. Door voor te lezen, leren de kinderen zich in te leven in situaties die ze nog niet eerder meegemaakt hebben. Zo leren ze beter fantaseren. Kinderen met veel fantasie, kunnen zich beter inleven in anderen.

Naspelen ‘Waar is knuf?’

Op een later moment lezen de pedagogisch medewerkers het verhaal ‘Waar is knuf?’ nog eens voor en gaan ze na of de kinderen nog weten waar het verhaal over gaat. Het verhaal gaat over een jongen en zijn knuffel Knuf. Als hij even gaat plassen, raakt hij zijn knuffel kwijt. Na het voorlezen spelen de kinderen het verhaal na. Tijdens deze activiteit leren de kinderen zich te verplaatsen in de hoofdpersoon van het verhaal en maken ze kennis met verschillende emoties.  

Tips voor thuis

Wil je samen met je kind thuis ook activiteiten doen die passen bij het thema ‘Knuffels’? Hieronder hebben we een paar tips voor thuis.

Activiteiten voor baby’s (0 tot 1,5 jaar)
  • Praat samen met je baby over wat jullie doen, zien en ervaren. Zeg bij een knuffelspelletje bijvoorbeeld: ‘Moet je lachen? Dat vind je leuk, hè, als ik op je buik kriebel.’ Je baby begrijpt nog niet alles wat je zegt, maar wel dat jij ziet wat hij of zij leuk vindt.
  • Verstop de knuffel van je baby onder een handdoek. Zorg dat je baby ziet wat je doet. Vertel wat er gebeurt: ‘Beer is weg. Waar is beer nou?’ Zoek samen de knuffel en help je baby als dit nodig is.
  • Kijk samen met je baby in een boekje. Wanneer je baby nog niet naar de plaatjes kijkt, wil het misschien wel met het boekje spelen. Baby’s vinden zachte boekjes van stof vaak leuk. In sommige van deze boekjes zitten bladzijden die een knisperend geluid maken.
Activiteiten voor dreumesen en peuters (1,5 tot 4 jaar)
  • Kinderen spelen vaak de gewone dagelijkse dingen na, zoals slapen en eten. Maak van een schoenendoos een bed voor de knuffel. Leg er een opgevouwen handdoek in als matras en gebruik een theedoek als deken. Speel samen met je kind dat de knuffel gaat slapen.
  • Lees samen met je kind uit een voelboekje. Praat over wat jullie voelen. Is het hard, zacht, ruw of glad?
  • Maak samen een voelboekje met bijvoorbeeld vouwblaadjes, schuurpapier, zachte stof, een stuk van een plastic tas en het ribbelige papier dat om een rol beschuit zit.
  • Laat je (oudere) peuter zijn of haar knuffel ‘voorlezen’ uit een prentenboek. Je kind kan natuurlijk nog niet lezen, maar wel laten zien en vertellen wat er allemaal in het boek te zien is. Als je kind het verhaal al kent, doordat je het al vaker aan hem of haar hebt voorgelezen, kan hij of zij ook het verhaal erbij vertellen.

De rol van een knuffel in het leven van een kind

De behoefte aan een knuffel kan heel sterk zijn. Maar hoe ontstaat die behoefte nu precies en waarom zijn knuffels zo belangrijk voor de ontwikkeling van je kind

Blijf op de hoogte via de ouderapp

Wanneer het thema ‘Knuffels’ loopt op het kinderdagverblijf van BLOS word je via de ouderapp op de hoogte gehouden van de dagelijkse avonturen van je kind. Heb je vragen over het thema ‘Knuffels' of wil je meer weten? Stel ze dan gerust aan een van onze pedagogisch medewerkers of de locatiemanager op jouw kinderdagverblijflocatie.

Andere Uk & Puk thema's

Gedurende een heel jaar op het kinderdagverblijf bij BLOS besteden we aandacht aan verschillende thema's. Via onze oudernieuwsbrief en/of ouderapp word je geïnformeerd over de start van een thema. Benieuwd naar onze andere Uk & Puk thema's? Bekijk ons overzicht van Uk & Puk thema's in ons activiteitenprogramma.