Dit gaan we doen!

De Uk & Puk methode kent vier ontwikkelingsgebieden: spraak- en taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels. Tijdens het Uk & Puk thema ‘Reuzen en kabouters’ komen er verschillende activiteiten aan bod die de rekenprikkels van je kind stimuleren. Het gaat hierbij vooral om het opdoen van de eerste ervaringen die de basis leggen voor de latere rekenontwikkeling. We besteden tijdens de activiteiten aandacht aan drie rekengebieden:

  • Meten: Past het boek in de tas? Is vork voor kabouters of reuzen?
  • Ruimtelijke oriëntatie: Heeft de reus zijn laarzen aan of uit? Zit de kabouter op de paddenstoel of staat hij eronder?
  • Getalbesef: Hoeveel witte stippen zitten er op de paddenstoel?

Groot en klein

Onze pedagogisch medewerkers lezen het verhaal voor over ‘Kabouter Bim’. Tijdens het voorlezen beelden ze zo veel mogelijk uit, zoals op de deur kloppen, bladeren vegen en de bal gooien. Kabouter Bim is heel klein en de reus is groot. Daarna starten ze met de introductieactiviteit. De kinderen kijken naar verschillende kledingstukken. De ene is groot en de andere klein. Ze mogen zeggen welke kleding voor de reus is en welke voor de kabouter. De pedagogisch medewerkers vragen de kinderen of zij weten wat voor stappen een reus maakt en stappen daarna met reuzenstappen door de ruimte. Daarna lopen ze als kabouters.

Reuzenlepel of kabouterlepel

Op het kinderdagverblijf richten we een themahoek in met grote en kleine voorwerpen. De kinderen gaan samen met Puk in het kabouterhuis spelen en zetten een kaboutermuts op. De pedagogisch medewerkers wijzen naar de tafels en stoelen en de kinderen ontdekken dat die niet even groot zijn. De grote stoel is voor de reus en de kleine voor de kabouter. De reus komt bij de kabouter eten, daarom mogen de kinderen de tafel dekken voor de reus en kabouter. We stimuleren de kinderen na te denken over de grootte van de voorwerpen. Welke zijn voor de reus en welke voor de kabouter?

De rugzak van Puk is te klein

Tijdens deze activiteit helpen de kinderen Puk een tas te vinden waar zijn boek in past. Puk vertelt over het boek dat hij leest. Dan is het tijd om het boek op te ruimen. Hij probeert het boek in zijn tas te stoppen, maar het past niet. De kinderen proberen of het hen wel lukt en ontdekken dat de tas te klein is. Samen gaan ze op zoek naar een grotere tas. Vervolgens kijken ze of er boeken zijn die wel in de rugtas van Puk passen. Hierdoor leren de kinderen in te schatten of een voorwerp ergens in past.

Tips voor thuis

Wil je samen met je kind thuis ook leuke activiteiten doen die te maken hebben met het thema ‘Reuzen en kabouters’? Hieronder geven we je een aantal tips.

Activiteiten voor baby’s (0 tot 1,5 jaar)
  • Je baby bekijkt alles van onderaf en kan hierdoor de ruimte moeilijk overzien. Door het hoog-laag-vliegspel te spelen krijgt je baby de kans om zijn of haar veilige omgeving eens van een andere kant te bekijken. Leg je baby met zijn of haar buik op je onderarm en gebruik je andere arm als steun onder de borst. Breng afwisseling aan in de vlieghoogte.
  • Maak je baby bekend met boeken. Dit draagt bij aan het plezier in lezen op latere leeftijd. Geschikte boekjes zijn bijvoorbeeld knisperboekjes, voelboekjes, blokboekjes en plastic boekjes. De begrippen ‘reuzen’ en ‘kabouters’ hebben vrijwel geen betekenis voor je baby. Alles is immers nog groot. Naarmate je baby groter wordt, ontstaat de fascinatie voor tegenstellingen als groot en klein. Boekjes die hierbij passen zijn ‘Baby ziet…’ (0 tot 6 maanden) en ‘Eerste kijkboek mijn wereld’ (vanaf 6 maanden).
Activiteiten voor dreumesen (1,5 tot 2,5 jaar)
  • Bouw samen een reuzentoren van plastic of papieren bekers of kartonnen dozen. Maak grote, stampende passen als een reus en stapel dan de dozen op elkaar. Zeg onderstaand versje op en zeg tegen je kind dat hij of zij de reus is en op moet passen dan de toren niet omvalt. Je dreumes zal dan vol plezier ‘’per ongeluk expres’’ de toren om stampen.

Versje:

Wij gaan een toren bouwen.
Eerst heel veel blokken sjouwen.
Een, twee op elkaar.
Kijk, nu is de toren klaar.
Daar komt een grote reus aangestapt.
Die heeft de toren om gestapt.
We bouwen de toren snel weer op.
En zetten een vlag op de top.
 

  • Bied je peuter boekjes aan waarin het zelf kan bladeren, kijken en voelen. Benoem de dingen die je kind aanwijst. Door dit te herhalen zal je kind op een gegeven moment zelf herkenbare klanken bij de plaatjes verwoorden. Boekjes die aansluiten bij het thema zijn: ‘Dit is groot en dat is klein’, ‘Mijn papa in een reus’, ‘Vier kaboutertjes in de herfst’ en ‘Dikkie Dik Herfstpret’.
Activiteiten voor peuters (2,5 tot 4 jaar)
  • Luister via YouTube samen naar het liedje ‘Onder hele hoge bomen’. Vraag aan je peuter hoe het kabouterbos eruitziet. Luister dan nog eens naar het liedje. Stel voor om van jullie huis ook een kabouterbos te maken. Zoek samen in het bos of de tuin, in tijdschriften of in een rommelbak naar materiaal dat jullie kunnen gebruiken. Jullie kunnen ook een paddenstoel maken van een wc-rol.
  • Bied je peuter boekjes aan om uit voor te lezen of in te kijken. Hierdoor wordt de fantasie geprikkeld. Praat samen over de illustraties en verhalen en geef je peuter hierbij de kans om zelf over de afbeeldingen te fantaseren. Dit zorgt voor plezier en zo groeit de woordenschat. Boekjes die aansluiten bij het thema zijn: ‘Mijn papa is een reus’, ‘Zo zeg je dat! Op, onder…’ en ‘Drie rode rondjes’.

Blijf op de hoogte via de ouderapp

Wanneer het thema ‘Reuzen en kabouters’ loopt op het kinderdagverblijf van BLOS word je via de ouderapp op de hoogte gehouden van de dagelijkse avonturen van je kind. Heb je vragen over het thema ‘Reuzen en kabouters' of wil je meer weten? Stel ze dan gerust aan een van onze pedagogisch medewerkers of de locatiemanager op jouw kinderdagverblijflocatie.

Andere Uk & Puk thema's

Gedurende een heel jaar op het kinderdagverblijf bij BLOS besteden we aandacht aan verschillende thema's. Via onze oudernieuwsbrief en/of ouderapp word je geïnformeerd over de start van een thema. Benieuwd naar onze andere Uk & Puk thema's? Bekijk ons overzicht van Uk & Puk thema's in ons activiteitenprogramma.