Dit gaan we doen!


De methode Uk & Puk kent vier ontwikkelingsgebieden: spraak- en taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels. In dit artikel zoomen we in op de motorische en zintuiglijke ontwikkeling. We laten zien met welke activiteiten we de kinderen helpen om hun grove en fijne motoriek en zintuigen verder te ontwikkelen.
 

Aandacht voor de motorische en zintuiglijke ontwikkeling

Voelen

Zo leren de kinderen het verschil tussen warm en koud. We voelen met onze handen en wangen aan ijsklontjes. Brr, dat is koud en hard. Daarna ontdekken we wat er met de ijsklontjes gebeurt als we ze op een schoteltje in de zon leggen.

Buitenspelen

Tijdens het buitenspelen spelen we met onze eigen schaduw. De kinderen leren dat wanneer zij bewegen, hun schaduw meebeweegt. We rennen heen en weer, zwaaien, huppelen en springen. En onze schaduw doet met ons mee!

Sponzenrace

Ook spelen we een heuse sponzenrace. We zetten twee emmers met water een paar meter uit elkaar. Om de beurt mag een kind uit elk team een spons in de emmer met water doen en deze zo nat mogelijk naar de andere emmer brengen. Daar knijpt hij of zij de spons uit in de lege emmer. Welk team krijgt het meeste water in de lege emmer?

Experimenteren

Verder gaan we experimenteren met voorwerpen in het water. De kinderen leren begrijpen dat sommige voorwerpen op het water blijven drijven en andere voorwerpen zinken. Onze pedagogisch medewerkers geven de kinderen allerlei voorwerpen die zinken (zoals stenen, blokken en krijtjes) en drijven (veertjes, badeendjes en kurken). De kinderen gooien de voorwerpen in het water en ontdekken wat er gebeurt. We stellen de kinderen vervolgens vragen als ‘Wat hoor je als je een steen in het water gooit?’ en ‘Hoe noem je het als iets naar de bodem zakt?’

Zwemles

We sluiten het thema af met zwemles. Maar niet in echt water. We doen zwembewegingen op het droge. We gaan op ons buik of rug liggen en bewegen met onze armen en benen. We zwemmen snel en langzaam en doen alsof we in het water springen. Plons!

Volg de avonturen van je kind via de ouderapp

Het thema ‘Oef wat warm’ loopt van 7 juni tot en met 16 juli. We houden je via de ouderapp dagelijks op de hoogte van de avonturen van je kind. Heb je vragen of wil je meer weten over het thema op het kinderdagverblijf? Stel ze dan gerust aan een van onze pedagogisch medewerkers.