Wat zijn sociale competenties?

Sociale competenties zijn de vaardigheden die je nodig hebt om goed met andere mensen om te gaan. Denk aan het maken van vrienden, samenwerken, je netjes gedragen en begrijpen hoe anderen zich voelen. Het gaat erom dat je weet hoe je in verschillende situaties het beste kunt reageren, zodat je prettig kunt samenleven en werken met anderen. Het is een beetje zoals de regels van een spel kennen, zodat je goed kunt meespelen en het samen leuk hebt.

Restaurantje spelen

Stel: een groepje kinderen besluit een ‘restaurant’ te bouwen met een speelgoedkeuken en blokken. Een van de kinderen neemt de leiding als chef-kok, de anderen worden bedienend personeel of gasten. Dit klinkt als een eenvoudig spelletje, maar het is een perfect voorbeeld van hoe kinderen op natuurlijke wijze hun sociale competenties ontwikkelen. Ze bespreken hun wensen en ideeën, leven zich in elkaar in en werken samen om hun 

De rol van de kinderopvang 

De kinderopvang speelt een belangrijke rol bij het ontwikkelen van sociale competenties. Kinderen leren er spelen, delen en samenwerken met andere kinderen. Ze krijgen ook mee hoe ze moeten praten en luisteren naar elkaar, wat helpt om vriendjes te maken hoe je elkaar helpt, wat het betekent om samen te werken en hoe je ruzies oplost. Dit gebeurt terwijl ze plezier maken, waardoor het leren van deze vaardigheden makkelijker en leuker wordt. 

Zo begeleiden we dit bij BLOS

Onze pedagogisch medewerkers zijn gidsen in de wereld van samen spelen en leren. Ze stimuleren dat kinderen spelletjes en activiteiten bedenken waarbij ze samenwerken, zodat ze kunnen oefenen in vriendelijk zijn, luisteren naar elkaar en elkaar helpen. Het ontwikkelen van sociale competenties vinden wij net zo belangrijk als leren lezen of schrijven, omdat het kinderen helpt om een prettig persoon te zijn die goed met anderen kan omgaan. 

Ontwikkelen op je eigen manier

Onze pedagogisch medewerkers kijken bij het ontwikkelen van sociale competenties goed naar wat ieder kind nodig heeft. Sommige kinderen zijn een beetje verlegen of terughoudend, terwijl anderen juist druk en aanwezig zijn. Onze pedagogisch medewerkers helpen elk kind op een manier die bij hem of haar past. Zo kunnen alle kinderen op hun eigen manier leren om vrienden te maken, te delen, op hun beurt te wachten en hun gevoelens te laten zien. 

Omgaan met emoties

Een belangrijk aspect van sociale competenties is het ontwikkelen van empathie en begrip voor anderen. Au, ik ben op het schoolplein gevallen en heb pijn! De reactie van andere kinderen, die troost of hulp bieden, toont hun vermogen om mee te leven en in te spelen op de emoties van anderen. Je kind leert bij BLOS niet alleen omgaan met de gevoelens van anderen, maar ook over het uiten van je eigen gevoelens op een gezonde en constructieve manier. 

Handig voor nu en voor later

Wij stimuleren het ontwikkelen van sociale competenties omdat het je kind helpt om een goede vriend te zijn, samen te werken met anderen en fijn met iedereen om te gaan. Dit maakt het makkelijker om vrienden te maken en zorgt ervoor dat je kind zich gelukkig voelt. Het is ook belangrijk voor later, als je kind naar school gaat en werk krijgt. Daarom is het goed om nu alvast te werken aan sociale competenties. Het is net als leren fietsen, maar dan leer je hoe je moet omgaan met mensen. 
 

Tips om sociale competenties te bevorderen:

  • Laat je kind samen met anderen spelen. Dit helpt hem of haar delen, om de beurt gaan en samenwerken.
  • Praat veel met je kind. Stel vragen en luister naar de antwoorden. Dit helpt om te leren hoe je gesprekken kunt voeren en luisteren naar anderen.
  • Leer je kind om te zeggen wat hij of zij voelt. Bijvoorbeeld ‘ik ben blij’ of ‘ik ben verdrietig’. Dit helpt om eigen gevoelens en die van anderen te begrijpen.
  • Speel spelletjes met regels. Dit leert kinderen regels volgen, eerlijk spelen en winnen of verliezen met een blij hart.
  • Geef je kind kleine taakjes waarbij hij of zij anderen kan helpen. Dit leert hoe fijn het is om iets voor iemand anders te doen.
  • Laat zelf goed gedrag zien. Wees vriendelijk, eerlijk en respectvol. Kinderen leren veel door na te doen wat volwassenen doen.
  • Lees verhalen over vriendschap, samenwerken en gevoelens. Praat over de verhalen om je kind te helpen de lessen eruit te begrijpen.
  • Geef complimentjes als je kind iets goed doet, zoals delen of vriendelijk zijn. Dit moedigt aan om het vaker te doen.