Tweede thuis

Bij BLOS geven we je kind een tweede thuis. Een plek waar ontdekken wie je bent en jezelf zijn centraal staat. Want pas als kinderen zich op hun gemak voelen, durven ze de wereld om zich heen te verkennen. Zodat ze zelfvertrouwen krijgen en uitgroeien tot zelfverzekerde volwassenen. Kinderen moeten zich veilig en vertrouwd voelen binnen de kinderopvang. In de Wet Kinderopvang is daarom vastgelegd dat iedere kinderopvang emotionele veiligheid moet bieden. Ofwel: een omgeving waarin kinderen zich geaccepteerd, geliefd en gewaardeerd voelen.

Ik zie jou

Onze pedagogisch medewerkers zetten zich elke dag in om voor een omgeving te zorgen waarin jouw kind zich veilig en geborgen voelt. Dat doen we door te laten zien dat we er voor ze zijn, oprechte aandacht te geven en een luisterend oor te bieden. We begroeten je kind elke ochtend met een blik die zegt: ‘Ik zie jou, jij bent belangrijk.’ Dat zet de toon voor de dag. Successen worden gevierd met een welgemeende high five, maar we geven ook dat steuntje in de rug om door te zetten als iets niet meteen lukt. Hé, het is oké, je bent bij ons om te leren en proberen.

Echte aandacht

Kinderen vertellen zoveel meer dan we met onze oren kunnen horen. Hun lichaamstaal, de twinkeling in hun ogen of juist die frons. Bij BLOS observeren we je kind , zodat we zien wat je kind nodig heeft. Misschien een knuffel, een luisterend oor of even alleen een boek lezen. We geven echte aandacht, wat betekent: luisteren zonder oordeel, op kindhoogte communiceren en een kind in de ogen kijken. We laten je kind veel zelf doen en uitproberen. Wat vind je leuk? Wat is een uitdaging? Door deze aanpak voelt je kind zich gezien en begrepen.

Voorspelbaarheid

Voor een ouder kan herhaling soms voelen als een ‘zoveelste keer’. Kinderen houden van voorspelbaarheid. Dus zingen we regelmatig hetzelfde liedje of lezen we meerdere dagen op rij uit een zelfde boek. Weten wat er komen gaat, geeft rust. Bij BLOS kinderopvang hebben we een duidelijke dagindeling met vaste rituelen rond eten, slapen en spelen. Zoals die vaste knuffel voordat je kind gaat slapen of dat ene liedje dat altijd gezongen wordt voor het middageten. Het zijn bakens van veiligheid in de dag van je kind.

Boos of verdrietig?

Blij, boos, bang of verdrietig. Bij BLOS mogen alle emoties er zijn. Door kinderen te leren om hun gevoelens te herkennen en te uiten, bieden we ze een veilige plek om te leren omgaan met de wirwar aan gevoelens die gedurende een dag allemaal naar boven kunnen komen. Het is oké om te huilen als je verdrietig bent. Heel hard te lachen als iets enorm grappig is. Of even boos te zijn als iets niet gaat zoals jij dat zou willen. Belangrijk is dat je kind zich veilig voelt om zijn of haar emoties met onze pedagogisch medewerkers te delen. Wij helpen ze om met deze gevoelens om te gaan.

Samen ontdekken

Samen spelen is zoveel meer dan alleen plezier maken. Het is samen ontdekken, leren en ontwikkelen. Door samen te spelen, leren kinderen om elkaar te vertrouwen en bouwen ze aan vriendschappen. Zorgen we dat de toren niet meer omvalt of lossen we de puzzel op. Dat schept een band! Bij BLOS zorgen we voor een leeromgeving waar je kind alleen of met anderen nieuwe ervaringen kan opdoen en uitdagingen aangaat. Speelgoed bergen we zo op dat je kind het zelf kan vinden en kan helpen met opruimen. We doen het samen!

Meer lezen?

Wil je nog meer weten over de pedagogische basisdoelen die in de Wet Kinderopvang staan? Lees meer over de basisdoelen persoonlijke competenties, sociale competenties en overdracht normen en waarden of neem een kijkje in het pedagogisch werkplan van jouw opvanglocatie. Daarin staan alle pedagogische basisdoelen beschreven.