Nieuws en inspiratie

De rol van de pedagogisch coach in de kinderopvang

icoon-kalender-tekengebied-2.png 1 juni 2023
icoon-klokje 2 minuten

de-rol-van-de-pedagogisch-coach-in-de-kinderopvang.png

Onze pedagogisch coaches spelen een belangrijke rol binnen BLOS kinderopvang. Ze zijn de schakel tussen ons pedagogisch beleid en de uitvoering ervan. Al onze pedagogisch medewerkers worden jaarlijks gecoacht. Of ze nu op het kinderdagverblijf, de peuteropvang of buitenschoolse opvang werken. Als ouder heb je geen direct contact met de pedagogisch coach, maar je kunt het effect er wel van merken. Hieronder lees je meer over de rol van de pedagogisch coach in de kinderopvang.

Wat doet de pedagogisch coach?

De pedagogisch coach zorgt ervoor dat iedere pedagogisch medewerkers jaarlijks coaching krijgt volgens de wettelijke vereisten IKK en VE. Elke pedagogisch coach is gekoppeld aan een vaste vestiging zodat die samen met de locatiemanager kan sturen op het verhogen van de pedagogische kwaliteit. De pedagogisch coach coacht de pedagogisch medewerker door vragen te stellen, tips te geven, uit te leggen en voor te doen. Vervolgens deelt de pedagogisch coach zijn of haar bevindingen en deelt deze met de medewerkers op de groep, locatiemanager en regiomanager. De pedagogisch coach coacht de pedagogisch medewerker op de pedagogische interactievaardigheden: dagritme en structuur, samenwerking met ouders, gezondheid en veiligheid en het activiteitenaanbod.

Het belang van pedagogisch coaching

Pedagogisch coaching is vanuit de wet verplicht en heeft als doel het waarborgen en/of verbeteren van de pedagogische kwaliteit. De pedagogisch coach is de schakel tussen het pedagogisch beleid en de uitvoering ervan. Hij of zij helpt pedagogisch medewerkers in de kinderopvang bij het signaleren van mogelijke knelpunten in hun werkzaamheden, kennis en vaardigheden en achterhaalt samen met de medewerker hun coachingbehoeften. De pedagogisch coach zet de medewerkers in hun kracht en zorgt voor bewustwording van het effect van hun handelen op de groep. Dit heeft een groot effect op de sfeer en kwaliteit op de groep.

Vormen van pedagogisch coaching

Bij BLOS zet de pedagogisch coach verschillende vormen van coaching in. Eén daarvan is ‘coaching on the job’. Bij deze vorm van coaching is de pedagogisch coach aanwezig op de groep. De pedagogisch medewerker neemt de coach mee in het dagritme op de groep. Het handelen van de pedagogisch medewerker staat centraal, waarbij de coach vragen stelt, feedback geeft en voorbeelden laat zien. Een andere vorm is ‘pedagogische ondersteuning’. Hierbij wordt de pedagogisch coach ingezet ter ondersteuning van de pedagogisch medewerkers en locatiemanager bij vraagstukken rondom pedagogisch handelen in meer complexe situaties. Bijvoorbeeld wanneer een collega ernstig ziek wordt en voor een langere tijd niet op de groep staat. De pedagogisch coach coacht dan de medewerkers hoe ze deze situatie uitleggen aan de kinderen.

Wat merk je er als ouder van?

De pedagogisch coach heeft geen direct contact met jou als ouder, maar draagt indirect wel bij aan de samenwerking tussen jou en de pedagogisch medewerkers van jouw kind. Zo kijkt de pedagogisch coach naar het pedagogisch handelen van de pedagogisch medewerker op de groep. De coach geeft de medewerker tips over bijvoorbeeld het verbeteren van de dagelijkse overdracht naar ouders en het oudercontact. Pedagogisch medewerkers kunnen specifieke vragen stellen over hoe zij bepaalde onderwerpen bespreekbaar kunnen maken bij ouders. Verder brengt de pedagogisch coach veel pedagogische kennis over aan de medewerkers en maakt hij of zij de medewerkers bewust van hun handelen. Dit heeft een positief effect op de manier waarop de pedagogisch medewerkers omgaan met de kinderen op de groep.

Terug naar het overzicht

Je kind aanmelden bij BLOS?

Vul dan het inschrijfformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. Wil je liever eerst een kijkje nemen? Vraag dan een rondleiding aan bij een BLOS vestiging bij jou in de buurt. Vragen? Wij helpen je graag!

Inschrijven Contact Rondleiding