VE & VVE indicatie op onze speelscholen

Voorschoolse Educatie en Vroeg Voorschoolse Educatie

Soms heeft een kind vanwege sociale of medische redenen extra support en aandacht nodig. Binnen onze peuteropvang bieden onze speelscholen passende ondersteuning. Hier zijn onze collega's speciaal opgeleid voor het geven van voorschoolse educatie (VE). Een programma met extra aandacht voor bijvoorbeeld taalspellen, luisteren en bewegen. Om zo je kind een fijne start op de basisschool te geven. Want ieder kind verdient een goede start. 

Pedagogisch medewerker met meisje op de groep
Pedagogisch medewerker met meisje op de groep

Heeft jouw kind een indicatie voor Voorschoolse Educatie (VE)?  

Op een aantal locaties in Den Haag, Sassenheim en Utrecht vind je onze speelscholen voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Op de speelschool is er extra aandacht en tijd voor bijvoorbeeld taalspellen, voorlezen, tekenen, rekenen, luisteren, zingen en bewegen.  

Extra ondersteuning

Soms is het voor een kind vanwege sociale of medische redenen nodig om extra ondersteuning te krijgen. Heeft jouw kind extra support en aandacht nodig? Bij ons op de peuteropvang is jouw kind van harte welkom. Wij hebben verschillende mogelijkheden om ondersteuning te bieden. Onze collega’s zijn hiervoor speciaal opgeleid.

Indicatie

Via het consultatiebureau krijgt een kind een indicatie voor VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie). Kinderen met een VVE-indicatie mogen vier dagdelen van in totaal 16 uur bij ons komen. De kosten voor de VVE -dagdelen worden door veel gemeentes vergoed. Neem voor meer informatie contact op met onze afdeling Customer Care. Zij helpen je graag verder.

Hoe werkt VVE

VVE werkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld en het dagritme van kinderen. Kinderen worden hierdoor in hun brede ontwikkeling gestimuleerd. Bijvoorbeeld op het gebied van taal, maar denk ook aan vaardigheden als: op je beurt wachten, delen, kleuren herkennen en tellen.

Meisje balanceert op stapelblokken

Voordelen van (vroeg) voorschoolse educatie bij BLOS:

  • draagt bij aan een optimale ontwikkeling van kinderen
  • zorgt voor een vlotte start op de basisschool
  • heeft oog voor de behoeftes van ieder kind
  • geeft meer zicht op en speelt beter in op ontwikkelingsachterstanden van kinderen

Kinderopvangtoeslag of niet?

Werken jij en je partner allebei? Dan heb je recht op kinderopvangtoeslag en schrijf je je kind in via ons standaard inschrijfformulier

Werk jij of je partner niet? Dan betaalt de gemeente een deel van de kosten voor de peuteropvang.

Wat moet je doen?