Wat is kinderparticipatie? 

Het klinkt heel gewichtig, kinderparticipatie. Maar het is eigenlijk een heel normale, dagelijkse bezigheid, namelijk: kinderen actief betrekken bij belangrijke beslissingen die invloed hebben op hun leven. Ze leren daardoor niet alleen om hun eigen mening te uiten, maar ook om te luisteren naar de argumenten van andere kinderen. Bij BLOS geven we kinderen zoveel mogelijk die ruimte. We moedigen ze aan om te vertellen wat ze vinden en laten ze zelf keuzes maken. Welk spelletje wil jij vandaag doen? Vinden kinderen het moeilijk om keuzes te maken, dan helpen onze pedagogisch medewerkers een handje. Doordat kinderparticipatie actief wordt meegenomen in de dagelijkse routine van de BSO, gaan kinderen iedere dag met de borst vooruit naar huis. 

Waarom is kinderparticipatie belangrijk? 

Kinderparticipatie binnen de kinderopvang heeft verschillende voordelen. Dit levert het kinderen op: 

  • Het wordt makkelijker om met andere vrienden te spelen, omdat ze oefenen met praten in of voor een groep. Ze leren ook om plannen te maken, rekening te houden met anderen en hun mening te geven. 
  • Kinderen gaan zich verantwoordelijk voelen voor het naleven van groepsregels of het organiseren van activiteiten. 
  • Kinderen durven elkaar aan te spreken op afspraken die ze samen hebben gemaakt; 
  • Ze nemen meer initiatief. Ze komen bijvoorbeeld sneller met leuke ideeën omdat ze weten dat ze serieus genomen worden. 
  • Kinderen leren zichzelf door kinderparticipatie beter kennen: wat kan ik en wat vind ik leuk? 

BLOS kinderraad 

Op sommige BSO-locaties hebben we extra kinderparticipatie-activiteiten, zoals een kinderraad. Deze raad bestaat uit een aantal kinderen van een BSO die af en toe bij elkaar komen om over hun wensen en ideeën te vertellen. Dat is altijd heel gezellig! We stellen tijdens deze bijeenkomsten nieuwe regels op of we bedenken samen leuke activiteiten, zoals ModderDag. Ook hebben we het over wat er goed gaat op de BSO en wat er beter of anders kan. We betrekken kinderen ook bij hoe we de BSO inrichten. Samen meubels kiezen, muren versieren, de speelhoeken opnieuw inrichten. We geven kinderen bij BLOS een stem. Dit geeft de locatiemanager en pedagogisch medewerkers nog meer inzicht in wat er in de kinderen omgaat.  

Kinderparticipatie op de kinderopvang 

Oudere kinderen kunnen al goed zeggen wat ze vinden en willen. Maar wist je dat we ook de allerkleinsten laten meedenken? Als we gaan eten, dan laten we kinderen kiezen uit verschillende opties. Ze mogen ook meebeslissen welke kleren ze aan willen trekken of waarmee ze willen spelen. Meehelpen hoort ook bij kinderparticipatie. Zo helpen oudere peuters bijvoorbeeld met bordjes en bekers op tafel zetten als het tijd is om te lunchen. Elke dag zorgen we voor een plek waar kinderen zich gehoord en gewaardeerd voelen. Een wereld waarin ze de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. 

Meer weten? 

Meer weten over hoe we werken bij BLOS kinderopvang? Alles wat we doen begin bij onze visie op pedagogiek. We vertellen je hier graag over, bijvoorbeeld tijdens een rondleiding.   

Lees ons pedagogisch beleidBoek een rondleiding