Het BLOS beleid

Gezondheid en veiligheid

Wij vinden veiligheid en gezondheid erg belangrijk en daarom voldoet BLOS aan alle geldende normen, zoals die uit de wetgeving en van de GGD. Wij hebben periodieke werkoverleggen waarin de onderwerpen veiligheid en gezondheid op de agenda staan. Hieronder vertellen we meer over ons beleid rondom gezondheid en veiligheid. 

Hygiëne en Veiligheid
Conform de Wet Kinderopvang voeren wij bij BLOS jaarlijks een risico-inventarisatie uit op het gebied van veiligheid en gezondheid. Onze werknemers zijn uiteraard goed op de hoogte van de risico’s en ondernemen indien nodig actie. Ook de inrichting van onze locaties is veilig voor jouw kind en voldoet aan de wettelijke veiligheidsnormen. Iedere locatie beschikt over een bedrijfshulpverlener en om de veiligheid van jouw kind te borgen beschikt een groot deel van de pedagogisch medewerkers over een diploma kinder-EHBO.

Ziek zijn
Ziek zijn is nooit leuk en wij denken dan ook dat jouw kind thuis het snelst weer beter wordt. Als je kind tijdens de opvang ziek wordt, neemt de groepsleiding altijd contact met je op om samen te overleggen of je kind kan blijven of dat het ons verstandiger lijkt om hem/haar op te halen. 

Meldcode Kindermishandeling
Voor de veiligheid van de kinderen hanteren wij de Meldcode Kindermishandeling. In de meldcode is de procedure vastgelegd die wordt gevolgd in het geval van een (vermoeden) van kindermishandeling en/of seksueel misbruik. 

Vierogenprincipe
Om de veiligheid van jouw kind te kunnen waarborgen hanteren wij het vierogenprincipe uit de Wet Kinderopvang. Dit betekent dat er altijd iemand moet kunnen meekijken of meeluisteren. Zo hebben onze groepsruimtes veel ramen of hebben ze een doorkijk of tussendeur. Daarnaast zorgen wij voor een open en professioneel werkklimaat, hanteren we een strikte en uitgebreide selectieprocedure voor medewerkers en zijn er regelmatig stagiaires boventallig op de groep werkzaam. Uiteraard hebben al onze medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Dit doen we allemaal om openheid en transparantie te stimuleren en daarmee de veiligheid van jouw kind te borgen. 

Voeding 
Een gezond voedingsaanbod is essentieel voor de ontwikkeling van je kind. In ons voedingsbeleid nemen wij de adviezen van het voedingscentrum als uitgangspunt en hebben wij een breed, gevarieerd en afwisselend aanbod. Denk hierbij aan vers (seizoens)fruit, groenten, volkorenbrood, crackers, zoet en hartig beleg, yoghurt, melk, thee en water. Zo komt jouw kind in aanraking met verschillende producten en smaken. Bij BLOS stimuleren we je kind om steeds nieuwe dingen te proberen, maar geven we ook de ruimte om zelf te kiezen. Wij werken zoveel mogelijk met biologische producten. 

Je kind aanmelden bij BLOS?

Vul dan het inschrijfformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. Wil je liever eerst een kijkje nemen? Vraag dan een rondleiding aan bij een BLOS vestiging bij jou in de buurt. Vragen? Wij helpen je graag!

Inschrijven Contact Rondleiding