Veiligheid & kwaliteit

In goede handen

Veiligheid en kwaliteit vinden we bij BLOS kinderopvang belangrijk. Voor onze collega’s en voor jouw kind. Daar is ons beleid helemaal op afgestemd. Daarnaast leven wij alle normen vanuit de Wet Kinderopvang na en voldoen onze medewerkers aan de kwalificatie-eisen die in de CAO Kinderopvang staan. Hoe ziet dat er in de praktijk uit? En wat betekent dat voor jou en je kind? 

Meisje rent blij naar binnen op de BSO
Meisje rent blij naar binnen op de BSO
pedagogisch medewerker geeft fruit aan kind op het kinderdagverblijf

Veilig en schoon

Iedere BLOS-locatie heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid (VGB). Vast onderdeel hiervan is een actieplan waarin we aandacht besteden aan alle risico’s die zich op de kinderopvang zouden kunnen voordoen. Bij elk risico staat omschreven welke maatregelen, al dan niet preventief, wij in geval van een calamiteit kunnen nemen. Dat is inzichtelijk voor jou als ouder en voor onze collega’s. Tijdens teamvergaderingen wordt het plan regelmatig besproken. Mocht er een nieuw potentieel risico zijn, dan wordt dat toegevoegd aan het plan. De locatiemanager houdt het actieplan bij en zorgt dat het altijd up-to-date is.  

Hygiëne  

Bij BLOS zijn alle kinderopvanglocaties zo ingericht dat ze veilig zijn voor je kind. We voldoen aan de wettelijke veiligheidsnormen en hebben op iedere locatie de beschikking over een bedrijfshulpverlener. Mocht er toch een ongelukje gebeuren, bijvoorbeeld omdat een kind vervelend valt of zich op een andere manier bezeert, dan zijn onze pedagogische medewerkers er om te helpen. Zij beschikken allemaal over een Eerste Hulp Aan Kinderen (EHAK), dus zij weten hoe ze in het geval van incidenten moeten handelen. Tot slot wordt elk jaar op iedere kinderopvanglocatie een interne en externe GGD-audit uitgevoerd, waarbij de hygiëne en veiligheid van locaties wordt getoetst.  

Uitgebreide selectieprocedure  

Bij BLOS nemen we de tijd om onze toekomstige collega’s goed te leren kennen. In een eerste gesprek kijken we naar persoonlijkheid, ervaring pedagogische kennis en de visie die een kandidaat heeft op de kinderopvang. Taalvaardigheid in het Nederlands, betrouwbaarheid en integriteit staan ook hoog op onze agenda. Als er een wederzijdse klik is, gaan we door naar ronde twee. Hierin bespreken we hoe een potentiële collega in de praktijk te werk gaat en of iemand goed in ons team past. Als alles van A tot Z klopt – van de juiste papieren en positieve referenties tot een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) – heten we de kanditaat van harte welkom bij ons. Op deze manier zorgen we ervoor dat iedereen die bij BLOS aan de slag gaat goed bij ons past.  

Vierogenprincipe  

Bij BLOS zorgen we er met ons vierogenprincipe voor dat je kind altijd in veilige handen is. Dit houdt in dat er nooit één, maar altijd meer paar ogen en oren zijn die meekijken en luisteren. Daarom hebben onze groepsruimtes veel ramen of een doorkijk of tussendeur. Hoe we dit per locatie invullen, vind je terug in het pedagogisch werkplan van de locatie. Ons werkklimaat is open en ons team is scherp geselecteerd. De veiligheid van jouw kind is voor ons het aller belangrijkste. 

Leren van en met elkaar 

Bij BLOS staan we nooit stil. We werken we niet alleen aan de ontwikkeling van jouw kind, maar ook aan die van onze collega's en onze organisatie. Met ons scholingsbeleid zorgen we ervoor dat ons team zich blijft ontwikkelen, op het gebied van kennis en vaardigheden. Eerste Hulp Aan Kinderen (EHAK)? Zit standaard in het pakket. Hetzelfde geldt voor e-learnings over veiligheid en ons pedagogisch pakket. We investeren niet alleen in de toekomst van je kind, maar ook in die van ons team en BLOS zelf.

Een vertrouwd gezicht  

We snappen hoe fijn een vast gezicht op de groep is. Voor je kind én voor jou als ouder. Daarom zorgen we dat er altijd een vertrouwde pedagogisch medewerker voor jullie klaarstaat. Iemand bij wie je kind zich op zijn gemak voelt. Mocht er een keer iemand uitvallen door ziekte, dan vangen we dat op met bekende gezichten. Bijvoorbeeld een collega die vaker invalt of iemand uit onze eigen pool met flexibele pedagogisch medewerkers. Net zo vertrouwd en gekwalificeerd als ons vaste team. Zo is je kind altijd in goede handen bij BLOS. 

Meldcode 

De veiligheid van de kinderen is onze prioriteit. Daarom volgen we de Meldcode Kindermishandeling strikt op, met een duidelijke procedure. De locatiemanager of pedagogisch medewerker staat kan je hier meer over vertellen.  

jongen eet gezonde snack op bso

Voedzaam en gevarieerd  

Goede voeding is de basis van een gezonde leefstijl. Daarom zorgen we bij BLOS voor een voedzaam en afwisselend menu dat bijdraagt aan de ontwikkeling van je kind. Nieuwsgierig naar ons voedingsbeleid? We vertellen je er graag alles over. 

Lees meer over voeding & duurzaamheid

Wat doe ik als mijn kind ziek is?

Ziek zijn is al vervelend genoeg. Wij geloven dat thuis opknappen het fijnst is voor je kind. Mocht je kind zich niet lekker voelen bij ons, dan overleggen we direct met jou. Samen beslissen we wat het beste is voor je kind. 

Lees meer over ons beleid bij ziekte