Buitenspelen is gezond

Buitenspelen is een van de belangrijkste vormen van beweging en draagt bij aan het behalen van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB). Uit verschillende onderzoeken* blijkt dat kinderen 25% tot 54% van de tijd die ze doorbrengen op een speelplek of schoolplein matig intensief bewegen en dat is goed voor de gezondheid. Tijdens het buitenspelen maken kinderen vitamine D aan. Hierdoor lopen ze minder risico op botbreuken en worden ze minder vaak ziek. Maar er zijn ook voordelen op latere leeftijd. Kinderen die van jongs af aan voldoende bewegen, ontwikkelen op latere leeftijd minder hart- en vaatziekten en diabetes.

Stimuleren van de ontwikkeling

Buitenspelen stimuleert de ontwikkeling van sociale, cognitieve en motorische vaardigheden. Vooral bij jonge kinderen heeft buitenspelen een positieve invloed op de hersenontwikkeling. Ze ontwikkelen hun motorische vaardigheden beter dan tijdens het binnenspelen. Dat komt doordat er buiten meer ruimte is om te bewegen. Kinderen leren in verschillende situaties, en op verschillende speeltoestellen en ondergronden, nieuwe bewegingen en leren elementaire motorische vaardigheden te verbeteren, zoals evenwicht, coördinatie en oog-handcoördinatie. Ook is buitenspelen goed voor de creativiteit. Buiten zijn kinderen namelijk meer op zichzelf aangewezen als het gaat om creativiteit. Ze fantaseren en bedenken ad hoc oplossingen, spelregels of spelletjes. Wanneer een kind een mooie tak vindt, kan dit van alles worden: een zwaard, toverstaf of wandelstok. Een fiets is ineens een motor en in de zandbak worden taartjes gebakken. Verder doen kinderen tijdens het buitenspelen veel zintuiglijke ervaringen op. Denk bijvoorbeeld aan het voelen van aarde, ruiken aan bloemen en het horen van vogels.

Meer lezen over kinderparticipatie

Lekker uitrazen en ontladen

Kinderen bruisen van de energie. Van nature willen ze bewegen en actief bezig zijn. Lekker rennen, springen, klimmen, klauteren en graven in het zand. Buiten kunnen kinderen actiever spelen dan binnen. Daarom helpt buitenspelen kinderen om hun energie kwijt te raken, uit te razen en te ontladen.

Vriendjes maken

Buiten is een van de belangrijkste ontmoetingsplekken voor kinderen. Ze spelen daar samen, delen speelmateriaal, houden rekening met elkaar, sluiten compromissen en leren sociale vaardigheden. Zo sluiten kinderen spelenderwijs nieuwe vriendschappen

Meer lezen over sociale ontwikkeling

Buitenspelen bij BLOS kinderopvang

Bij BLOS vinden we sporten, (buiten)spelen en bewegen heel belangrijk. Daarom spelen de kinderen bij ons elke dag buiten. Samen werken we gericht aan vaardigheden, waaronder samenwerken, sociale vaardigheden en zelfstandig handelen. Speciaal voor kinderen die graag sportief bezig zijn, hebben we ook de sport BSO's. Hier prikkelen, stimuleren, helpen en dagen we de kinderen uit met een sportief aanbod aan activiteiten. Je kind maakt kennis met verschillende sport- en beweegactiviteiten, zoals voetbal, hockey, volleybal, yoga en dansen.

Tips om buitenspelen te stimuleren

Er zijn genoeg redenen om vaker buitenspelen te stimuleren. We geven we je enkele tips:

  • Bied je kind eens onverwachte materialen aan zoals doeken, touwen en kartonnen dozen en kijk wat er gebeurt. Nieuw materiaal prikkelt de fantasie en kan in het spel van een kind van alles worden.
  • Teken met stoepkrijt een hinkelbaan, Twister of een obstakel parcours waarin de kinderen alleen in bepaalde vakken mogen staan en van links naar rechts moeten springen. Het tekenen met stoepkrijt stimuleert daarnaast ook de creativiteit. Twee vliegen in één klap!
  • Bij warm weer is niets leuker dan met water spelen. Met twee emmers en een spons kun je een wedstrijdje doen wie binnen bijvoorbeeld 3 minuten het meeste water in de lege emmer krijgt. Gooien met waterballonnen is natuurlijk ook altijd een feest!
  • Haal oude lakens van zolder en bouw een hut in de natuur.
  • Maak buitenspelen een vast onderdeel in je dagelijkse routines, ongeacht het weer. Samen stampen in de plassen geeft een hoop plezier!
  • Stimuleer contact met kinderen uit de buurt en organiseer een buitenspeeldag. Zo kunnen ze lekker samen buitenspelen. Zet bijvoorbeeld een speurtocht of waterparcours uit, huur oud-Hollandse spellen of speel ‘landje veroveren’.
  • Speel mee! Ga samen met je kind een potje voetballen of speel verstoppertje. Maar laat je kind ook lekker zelf spelen. Dit stimuleert namelijk de creativiteit en concentratie.
  • Leuk voor in de vakanties of in het weekend: speelnatuur van Staatsbosbeheer. Klimmen, klauteren, spelen met water, huttenbouwen en daarna lekker picknicken. Allemaal midden in de natuur.
  • Bekijk nog meer buitenspeeltips op de website van Jantje Beton.

* Bron: Kennisbank Sport en Bewegen

Terug naar het overzichtMeer weten over het belang van bewegen