Begeleiding & ontwikkeling

Zo begeleiden we de ontwikkeling van je kind

Bij BLOS kinderopvang kijken we met oprechte aandacht naar jouw kind. En verwonderen we ons vaak over wat je kind al kan. Hoe is de omgang met andere kinderen? Gaat bewegen soepel? Komen woorden er vlot uit? We volgen ieder ontwikkelingsgebied. Dit delen we met jou. Vind jij als ouder het nodig dat er extra aandacht nodig is op bepaalde ontwikkelingsgebieden? Dan bespreken we samen met jou hoe wij passende begeleiding kunnen bieden.

BLOS pedagogisch medewerker begeleidt meisje met puzzel
BLOS pedagogisch medewerker begeleidt meisje met puzzel

Grote en kleine stappen

Bij BLOS willen we meer zijn dan alleen een kinderopvang. Samen met jou zijn we betrokken bij de ontwikkeling en het welzijn van jouw kind. Elk stapje dat je kind maakt, groot of kleiner, volgen wij. Onze pedagogisch medewerkers kijken goed naar je kind. En houden regelmatig bij hoe het gaat met praten en taal, de motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Zij gedragen zich hierbij kindvolgend, wat betekent dat ze kinderen niet sturen en zich bewust actief of juist passief opstellen. Ook in overleg met jou als ouder.

Lees meer over ons pedagogisch beleid

Kindvolgsysteem

We geloven dat kinderen zich het best ontwikkelen in een positieve en ontspannen omgeving waar ze zich thuis voelen. Daarom vertellen we ze niet de hele dag wat ze wel of niet moeten doen, maar geven we ze de ruimte om zelf initiatief te nemen. Lekker rommelen en experimenteren. Wij observeren het gedrag van je kind op bepaalde momenten en houden de resultaten hiervan bij in ons kindvolgsysteem. In de periode van 0 tot 4 jaar zijn er in totaal acht observatiemomenten.

Lees meer over onze samenwerking met jou als ouder

Hoe gaat het met je kind?

Met het kindvolgsysteem weet je hoe je kind zich ontwikkelt. Wat kan je zoon of dochter al hartstikke goed? Vaak is dat heel veel! En wat gaat misschien ietsje minder? Dat is vaak helemaal niet erg. Ieder kind is een eigen individu en ontwikkelt zich op een eigen tempo. Stap voor stap. Samen met jou overleggen we of meer en/of andere begeleiding wenselijk is. In dat geval maken we in overleg een passend plan. Waar je kind en jij als ouder zelf inspraak in hebt. Je ontvangt alle informatie uit het kindvolgsysteem wanneer je kind naar de basisschool gaat.

Ontdek hoe we de stap naar de basisschool kleiner maken

Meisje kletst met pedagogisch medewerker

Persoonlijk aanspreekpunt

We bespreken de observaties zoals beschreven in het kindvolgsysteem tijdens de mentorgesprekken. Deze mentor is vaak een van de pedagogische medewerkers van de groep, dus hij of zij kent je kind goed. Voor jou als ouder is de mentor je persoonlijke aanspreekpunt over de ontwikkeling en het welzijn van je kind. Elk jaar krijg je een uitnodiging voor een mentorgesprek. Uiteraard kun je het hele jaar door terecht bij de mentor voor vragen en advies. We staan altijd voor jullie klaar!

We staan voor je klaar

In de wereld van BLOS staat jouw kind op één. We betrekken jou actief bij de ontwikkeling van je kind. Voel je elk moment vrij om je vragen of zorgen met de mentor van je kind te delen. Merkt de mentor iets bijzonders op? Dan nodigt hij of zij je uit voor een extra gesprek. Dringende vraag en is de mentor er niet? Dan kun je terecht bij andere vaste pedagogische medewerkers. Bij het overgaan naar de volgende groep, zorgt de mentor van je kind voor een goede overdracht. We doen het samen!