Het BLOS beleid

Samenwerking met ouders

Wij hechten veel waarde aan een goede en hechte relatie met jou als ouder. Een goede samenwerking is essentieel om een brug te bouwen tussen jouw kind op de groep en de thuissituatie. Samen met jou proberen we echt om een steentje bij te dragen in de opvoeding. Om dit te bewerkstelligen zijn er verschillende contactmomenten. 

Kennismaken en wennen
Wanneer jouw kind voor het eerst naar de opvang komt vindt er altijd eerst een kennismaking en wenmoment plaats. Tijdens de kennismaking krijg je een introductie over onze werkwijze en uiteraard een rondleiding. Ook is er ruimte om al je vragen te stellen en specifieke aandachtspunten van jouw kind door te geven

Overdracht
Bij het brengen en halen van jouw kind maakt de groepsleiding tijd vrij voor een overdracht met jou. Het is immers belangrijk dat jij van eventuele bijzonderheden van die dag op de hoogte bent. Naast de overdracht zie je via Mijn BLOS gedurende de dag foto’s en berichten over de  activiteiten van je kind. Van de allerkleinste worden ook de eet- en slaaptijden in Mijn Blos gezet. 

Oudergesprekken
Naast het contact dat je tijdens het breng- en haalmoment hebt met onze medewerkers, organiseren wij periodiek oudergesprekken op het kinderdagverblijf. In het gesprek wordt uitgebreider stilgestaan bij de ontwikkeling en het welzijn van jouw kind. Als er tussendoor behoefte aan een uitvoeriger gesprek is om de voortgang of bijzonderheden van het kind te bespreken, kan dat natuurlijk altijd! Jij maar ook de groepsleiding kunnen het initiatief nemen voor een extra gesprek. 

Mentor
Ieder kind heeft bij BLOS een eigen mentor. De mentor is een pedagogisch medewerker die op de groep van jouw kind werkt en die extra aandacht heeft voor de ontwikkeling van jouw kind. De mentor is ook het eerste aanspreekpunt voor jouw vragen. 

Je kind aanmelden bij BLOS?

Vul dan het inschrijfformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. Wil je liever eerst een kijkje nemen? Vraag dan een rondleiding aan bij een BLOS vestiging bij jou in de buurt. Vragen? Wij helpen je graag!

Inschrijven Contact Rondleiding